ISO 9001:2008

Szkolenie implantologiczne w AMODENT

2008-04-16

W sobotę 19 marca odbędzie się szkolenie implantologiczne z zakresu systemu SPI. W szkoleniu wezmą udział wyłącznie zaproszeni goście. Przewiduje się sesję teoretyczną oraz część praktyczną.

<< Lista aktualności