ISO 9001:2008

Strona główna >> Dla pacjentów >> Kalendarz szczepień

Szczepienia dzieci i młodzieży wg wieku:

Wiek
Szczepienie przeciw
Uwagi
1 rok
życia
w ciągu 24 godzin po urodzeniu
WZW typu B - domięśniowo

GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG
Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane jednocześnie lub nie później niż w 24 godz. od szczenienia przeciw WZW typu B.

Dwie kolejne dawki szczepienia pierwotnego przeciw WZW typu B podawane są w odstępach sześciotygodniowych, trzecia dawka uzupełniająca szczepienie podstawowe po 6 miesiącach od pierwszej dawki (cykl 0; 1; 6).
Dawkę drugą szczepionki WZW typu B należy podać jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią - jednocześnie z trzecią dawką POLIO.

Jako pierwszą dawkę szczepienia przeciw POLIOMYELITIS stosuje się szczepionkę zabitą IPV. Podaje się ją na przełomie 3 i 4 miesiąca życia jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Pozostałe dawki szczepienia POLIO prowadzi się szczepionką żywą.
Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia żywą szczepionką przeciw poliomyelitis (OPV) należy wykonać również pozostałe dawki podskórnie szczepionką inaktywowaną (IPV) w cyklu jak szczepionką żywą.


Trzy kolejne dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach sześciotygodniowych.

U dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi można:
 1. zastosować szczepionkę DT - według zaleceń producenta. Wówczas w 2 miesiącu życia trzeba podać domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6 tygodniach jednocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT (podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki POLIO (IPV - podskórnie). Po następnych 6 tygodniach podać: drugą dawkę szczepionki DT (podskórnie) i jednocześnie - drugą dawkę szczepionki POLIO (OPV - doustnie);
 2. rozważyć zastosowanie szczepionki DTaP (z bezkomórkową komponentną krztuścową) w cyklu jak DTP.
2 miesiąc życia
(po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B)
WZW typu B - domięśniowo

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie szczepionką DTP
przełom 3 i 4 miesiąca życia
(po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie szczepionką DTP

POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką zabitą - IPV (1, 2 i 3 typ wirusa) pierwsza dawka
5 miesiąc życia
(po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie szczepionką DTP

POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa) druga dawka
przełom 6 i 7 miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
WZW typu B - domięśniowo

POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa) trzecia dawka
12 miesiąc życia
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG
Szczepienie tylko u dzieci, które w wyniku pierwszego szczepienia BCG nie mają blizny bądź mają bliznę o średnicy mniejszej niż 3 mm.
U dzieci ze styczności z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.
2 rok
życia
13-14 miesiąc życia
ODRZE - podskórnie szczepionką żywą
Szczepienie podstawowe.
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.
Zamiast szczepionki pojedynczej przeciw odrze można podać w 13-15 miesiącu życia szczepionkę potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce
16-18 miesiąc życia
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie szczepionką DTP

POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa) czwarta dawka
Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienie podstawowe DTP i POLIO.
Dzieci, które w pierwszym roku życia otrzymały dwie dawki DT, należy zaszczepić podskórnie trzecią dawką DT.
Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia żywą szczepionką przeciw poliomyelitis (OPV) należy podać podskórnie szczepionkę inaktywowaną (IPV).
okres
przed-
szkolny
6 rok życia
BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie szczepionką DT

POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa)
Pierwsza dawka przypominająca
7 rok życiapo 6 tygodniach od szczepienia przeciw ODRZE
ODRZE - podskórnie szczepionką żywą


GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG
Dawka przypominająca. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia. Zamiast szczepionki pojedynczej przeciw odrze można podać szczepionkę potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce

Szczepienie bez próby tuberkulinowej. U dzieci ze styczności z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.
szkoła
podsta-
wowa
i gimna-
zjum
11 rok życia
POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa)
Druga dawka przypominająca
12 rok życia
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG
Tylko dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux.
Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby.
13 rok życia
RÓŻYCZCE - podskórnie
Tylko dziewczęta.
14 rok życia
WZW typu B - domięśniowo
3-krotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy


BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie szczepionką Td
Szczepienie należy podać młodzieży rozpoczynającej naukę w gimnazjum (I lub II klasa).
Nie należy szczepić osób szczepionych podstawowo w ramach szczepień zalecanych.


Druga dawka przypominająca. Szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w tym samym dniu) ze szczepieniem przeciwko WZW typu B
szkoła
ponad-
podsta-
wowa
18 rok życia
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG
Tylko osoby z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux.
Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby.
19 rok życia
lub ostatni rok nauki w szkole
BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie szczepionką Td
Trzecia dawka przypominająca; nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 3 lat od ostatniej dawki szczepionki DT lub Td.

 

Szczepienia zalecane:

Szczepienie przeciw
Zalecane osobom
Szczepionki zarejestrowane w Polsce
WZW typu B domięśniowo
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
 • dzieciom nie podlegającym szczepieniom obowiązkowym
 • młodzieży
 • osobom w wieku 20-40 lat, zwłaszcza kobietom
 • osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny
zaleca się szczepionki rekombinowane:

ENGERIX-B (SmithKline Beecham)
HB-VAX-II (Merck Sharp Dohme)
WZW typu A domięśniowo
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
 • dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży; szczególnie zalecane dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej, które nie chorowały na WZW typu A
 • osobom wyjeżdżającym do krajów rozwijających się i innych o wysokiej zapadalności na WZW typu AM
 • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności
HAVRIX (SmithKline Beecham)
VAQTA (Merck Sharp Dohme)

AVAXIM (Pasteur Merieux) tylko dla dorosłych
ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie
- jedną dawkę szczepionki skojarzonej
 • dzieciom w wieku 13-15 miesięcy oraz w 7 roku życia zamiast obowiązkowego szczepienia przeciw odrze;
  podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie 2 miesięcy od wyzdrowienia
zaleca się szczepionkę:
MMR II (Merck Sharp Dohme)
zawierającą atenuowany szczep świnkowy Jeryl Lynn
ŚWINCE - podskórnie
- jedną dawką szczepionki pojedynczej
 • dzieciom od 13 miesiąca życia nie szczepionym przeciw śwince (szczepionkami skojarzonymi);
  podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na świnkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie 2 miesięcy od wyzdrowienia
MUMPSV AXI (Merck Sharp Dohme)
zawiera atenuowany szczep świnkowy Jeryl Lynn
GRYPIE
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.
ze wskazań klinicznych i indywidualnych:
 • przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek)
 • w stanach obniżonej odporności
 • w podeszłym wieku
ze wskazań epidemiologicznych:
 • pracownikom służby zdrowia, szkolnictwa, handlu, transportu, budownictwa oraz osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi bądź pracującym na otwartej przestrzeni.
"split" - zawierające rozszczepione wiriony:
BEGRIVAC (Chiron Behring GmbH & Co)
FLUARIX (SmithKline Beecham)
VAXIGRIP (Pasteur Merieux)
podjednostkowe:
INFLUVAC (Solvay Duphar B.V.)
FLUVIRIN (Medeva Pharma Ltd)
ISIFLUZONALE S.U. (I.S.I.S.p.A)
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
 • przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby:
  osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii
ENCEPUR (Chiron Behring GmbH & Co)
FSME-IMMUN Inject (Baxter AG)
Zakażeniom wywoływanym przez HAEMOPHILUS INFLUNZAE typ b
- domięśniowo lub podskórnie - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
 • dzieciom od drugiego miesiąca życia dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni itp.
  Jeżeli szczepienie stosuje się w pierwszym roku życia dziecka najlepiej dwie pierwsze dawki podać jednocześnie ze szczepionkami WZW B i DTP, natomiast dawkę trzecią ze szczepionkami DTP i POLIO (OPV).
Act-HIB (Pasteur Merieux)
HIBERIX (SmithKline Beecham)
HibTITER (Wyeth-Lederle Pharma GmbH)
PedvaxHIB (Merck Sharp Dohme)
BŁONICY, TĘŻCOWI- podskórnie
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
 • osobom dorosłym (szczepionym podstawowo) pojedyncze dawki przypominające co 10 lat, a nie szczepionym w przeszłości - szczepienie podstawowe.
Td (Biomed Kraków)
RÓŻYCZCE - podskórnie
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
 • młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) dla zapobiegania różyczce wrodzonej. Nie wolno szczepić w okresie ciąży.
  Przez trzy miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.
ERVEVAX (SmithKline Beecham)
RUDIVAX (Pasteur Merieux)
ŻÓŁTEJ GORĄCZCE
I INNYM CHOROBOM
 • wyjeżdżającym za granicę, według wymogów kraju docelowego oraz Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.
  Szczegółowych informacji udzielają wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
Wszystkie szczepionki stosowane w punktach szczepień dla wyjeżdżających za granicę są zarejestrowane w Polsce.