ISO 9001:2008

W listopadzie 2007 roku w NZOZ Amodent odbył sie audyt zewnętrzny szwajcarskiej firmy QS Zurich AG, dzięki któremu Przychodnia uzyskała certyfikat ISO 9001:2000. Aby doskonalić System Zarządzania Jakością, wyznaczono następujące cele polityki jakości:

 1. Nawiązywać współpracę z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie
 2. Zapewnić pacjentom najwyższą jakość świadczonych usług poprzez unowocześnianie sprzętu i infrastruktury Przychodni
 3. Zapewnić szybką dostępność do lekarzy
 4. Monitorować i poprawiać opinię pacjentów o Przychodni poprzez rutynowe przeprowadzanie ankiet
 5. Systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników
 6. Dążyć do utrzymania wysokiej pozycji rynkowej w branży usług medycznych, dbając  o wzmocnienie wizerunku Przychodni

Wysoki poziom świadczonych usług oraz realizacja powyższych celów polityki jakości zostały potwierdzone przez kolejną kontrolę przeprowadzoną przez audytorów w grudniu 2008 roku.

Certyfikat ISO 9001:2000 obejmuje wszystkie usługi medyczne świadczone przez Przychodnię Lekarsko Stomatologiczną Amodent :

 • Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna,
 • Stomatologia wraz z radiowizjografią stomatologiczną,
 • Rehabilitacja ambulatoryjna,
 • Diagnostyka,
 • Analityka medyczna,
 • Opieka pielęgniarska,
 • Promocja zdrowia