ISO 9001:2008

Strona główna >> Praca >> Formularz zgłoszenia dla personelu medycznego

Stanowisko:

Dane osobowe:

Imię:

Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Email:

Miejsce zamieszkania (miasto):

Wykształcenie:

Rodzaj szkoły:

Nazwa szkoły:

Wydział:

Kierunek:

Specjalizacja:

Data ukończenia:

Dodatkowe ukończone kursy, certyfikaty:

Umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych:

Skończone kursy:

Doświadczenie zawodowe

Miejsce aktualnej pracy

Nazwa firmy:

Stanowisko:

Okres zatrudnienia:

Miejsce poprzedniej pracy

Nazwa firmy:

Stanowisko:

Okres zatrudnienia:

Zalącz swoje CV: (max 300kb)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883).