ISO 9001:2008

Strona główna >> Lekarz rodzinny >> Nocna i świąteczna pomoc

Pogotowie ratunkowe

999 lub 112

Nocna pomoc medyczna Ursus

NZOZ Centrum Medyczne Akademii Medycznej
02-097 Warszawa ul. Banacha 1a, Blok F , I piętro
Rejestracja tel.: 022 599 18 01, 022 599 18 03
Lekarz dyżurny 022 599 18 04

Nocna pomoc medyczna Piastów

Nocna pomoc medyczna w godzinach 18.00 - 8.00
* dla gminy Piastów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PIASTUN"
05-820 Piastów, ul. Reja 1
tel. 22 723-11-47
 
*dla gminy Pruszków
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
tel. 22 758-67-14