ISO 9001:2008

Strona główna >> Diagnostyka

3 D Tomografia, Pantomogram

Dzięki niskiej dawce promieniowania urządzenie przeznaczone jest do codziennego użytku w każdej praktyce stomatologicznej. Wycinkowe obrazowanie ogranicza się do zadanego obszaru przy jednoczesnym zachowaniu radiologicznej zasady ALARA (As Low as Reasonably Achievable). Średnia dostarczona dawka w przypadku pojedynczego badania 3D wykonywanego przy użyciu nowego systemu to jeden do trzech dni prominiowania tła - czyli ekspozycji, którą każdy z nas otrzymuje ze źródeł naturalnych. Stanowi to dziesięć do trzydziestu razy mniejszą dawkę niż w przypadku innych systemów.

 

Nowe urządzenie daje szereg zastosowań od endodoncji poprzez implantologię, periodontologię czy zaawansowaną chirurgię.

 

System CADIAX®

 

System Cadiax® to nowoczesna koncepcja diagnostyki i analizy czynnościowej, która analizuje ruchy kłykci stawowych i osi zawiasowej , programuje artykulator, planuje leczenie, zajmuje się indywidualizacją odbudowy protetycznej, kontroluje procedury laboratoryjne, dokumentuje dane i weryfikuje leczenie.

Dzięki systemowi Cadiax® można wcześnie rozpoznać zaburzenia czynnościowe wykluczając ewentualne błędy wykonywanych prac protetycznych. Ma to coraz większe znaczenie w związku z gwarancją i odpowiedzialnością prawna za wykonywane leczenie i usługi.

Ze względu na wysoką cenę system jest głównie stosowany przez ośrodki akademickie na całym świecie. Jego koncepcja opiera sie na wieloletnich doświadczeń medycznych prof. Rudolfa Slavicka.

System składa się z łuku twarzowego połączonego z komputerem, elektronicznych rejestratorów 3D oraz artykulatora pozwalającego wykonać prace w pełni zindywidualizowane i dopasowane do układu budowy Pacjenta.