ISO 9001:2008

Strona główna >> Cennik

Konsultacje
Przegląd stomatologiczny – (Lekarz nie układa pisem. planu lecz.)  -  bezpłatnie   
Karta Diagnostyki Stomatologicznej (KDS) - inf. pisemna o stanie j. ust. - 30,00   
Konsultacja stomatologiczna z planem leczenia  - 80,00  -  50,00 z KDS   
Konsultacja implantoprotetyczna z planem leczenia - 100,00 - 70,00 z KDS   
Konsultacja ortodontyczna bez modeli i zdjęć RTG - 100,00  - 70,00 KDS   
Konsultacja stomatologiczna ze zdjęciem pantomograficznym  - 140,00   
Konsultacja stomatologiczna z RTG celowanym - 60,00   


RTG

RTG zęba (na małej kliszy) - 25,00   
RVG zęba (wydruk na dużej kliszy lub płyta CD) - 30,00   
Zdjęcie pantomograficzne klisza lub płyta - 85,00   
Tomografia stom. 3D (do 4 zębów) - 250,00   
Tomografia stom. 3D (cały łuk) - 300,00   


Profilaktyka i Higiena

Scaling (usunięcie kamienia nazębnego) - 100,00 (całość) - 50,00 (łuk)   
Piaskowanie - 100,00 (całość) - 50,00 (łuk)   
Scaling + Piaskowanie - 180,00 (całość) - 90,00 (łuk)   
Scaling lub piaskowanie + fluoryzacja - 160,00 (całość) - 80,00 (łuk)   
Scaling + piaskowanie + fluoryzacja - 220,00 (całość) - 110,00 (łuk)   


Stom. zachowawcza

Opatrunek czasowy - 50,00   
Małe wypełnienie zęba jedna powierzchnia bez znieczulenia - 130,00   
Średnie wypełnienie zęba dwie powierzchnie bez znieczulenia - 160,00   
Duże wypełnienie zęba trzy powierzchnie bez znieczulenia - 200,00   
Odbudowa całego zęba bez znieczulenia - 230,00   
Ubytek  klasa V bez znieczulenia  - 80,00 - 100,00   

Znieczulenie nasiękowe - 20,00
Znieczulenie przewodowe - 30,00

Zęby mleczne
Wypełnienie zębów mlecznych amalgamatem/glassjonomer bez znieczulenia - 80,00   
Wypełnienie zębów mlecznych kompozytem bez znieczulenia - 100,00 – 120,00   
Wypełnienie zębów mlecznych kompozytem kolor. bez znieczulenia - 100,00 – 120,00  
Usunięcie zęba mlecznego bez znieczulenia - 60,00 – 100,00   


Endodoncja

Dewitalizacja bez znieczulenia - 80,00   
Ekstyrpacja przyżyciowa w znieczuleniu (znieczulenie, koferdam, opatrunek) -    90,00 (1 kanał) - 120,00 (2 kanały) - 140,00 (3 kanały) - 150,00 (4 kanały)   
Opracowanie/udrożnienie kanału (koferdam, opatrunek) - 100,00 (1 kanał) - 180,00 (2 kanały) - 260,00 (3 kanały) - 320,00 (4 kanały)   
Wypełnienie kanału (koferdam, opatrunek) - 60,00 (1 kanał) - 100,00 (2 kanały) - 150,00 (3 kanały) - 200,00 (4 kanały)   

Chirurgia
Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze znieczuleniem - 130,00 -160,00   
Usunięcie zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem - 160,00 - 200,00   
Usunięcie zęba z dłutowaniem zewnątrzzęb. ze znieczuleniem - 250,00 - 350,00   
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego - 350,00 - 400,00   

Protetyka
Korona licowana porcelaną na stali (chromo-nikiel) - 700,00
Korona licowana porcelaną na stopie szlachetnym - 700,00 + cena stopu
Korona pełnoceramiczna (Cad-Cam) - 1400,00
Korona pełnoceramiczna (Cad-Cam LAVA) - 1600,00       
Licówka kompozytowa wykonana przez technika - 500,00
Licówka pełnoceramiczna - 1400,00
Licówka pełnoceramiczna wysokoestetyczna indywidualizowana - 2000,00   
Proteza całkowita górna lub dolna (brak 8 i więcej zębów) -750,00
Proteza całkowita komplet (górna i dolna) - 1400,00
Proteza częściowa (brak 5-8 zębów) - 500,00
Mikroproteza (1-4 zębów) -350,00-400,00
Proteza szkieletowa - 1500,00
Proteza acetalowa - 1600,00
Naprawa protezy ruchomej bez wycisku (dostawienie zęba, złamanie) - 100 zł

Ortodoncja

1 łuk metalowy klasyczny - 1500,00
1 łuk metalowy samoligaturujacy 2200,00
1 łuk estetyczny - 2300,00
Aparat Hyrax - 800,00
Aparat Twin - Blok - 1100,00
Aparat Nanca - 400,00
Aparat ruchomy I-szczękowy - 600,00
Aparat ruchomy II-szczękowy - 800,00


Implantologia

Zabieg chirurgiczny w zależności od systemu - 2000,00-2800,00
Korona implantologiczna porcelanowa na metalu - 2000,00-2800,00
Korona implantologiczna pełnoceramiczna - 2500,00-3300,00

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy. Informacje w nim zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokumentu tego nie należy wykorzystywać ani opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych u pracowników AMODENTu. Tylko lekarze są w stanie prawidłowo dobrać i wycenić zabiegi dla pacjenta zgodnie ze stanem jego zdrowia oraz aktualnej wiedzy medycznej. Przychodnia AMODENT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, itp. zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność intelektualną AMODENT lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.