Postępuj dalej zgodnie z poleceniami personelu.

<