Szkoła rodzenia

Ciąża i poród stanowią wielkie wyzwanie dla organizmu kobiety. Jest to okres, do którego trzeba się starannie przygotować. W tym czasie kobieta potrzebuje wsparcia i porad, mających rozwiać jej ewentualne wątpliwości.

Obecnie istnieją dużo lepsze warunki do tego, aby narodziny dziecka i czas poprzedzający to wydarzenie sprzyjał budowaniu rodzinnych relacji, w których zarówno matka jak i ojciec mają swoją ważną rolę do odegrania.

Przyszła mama może w dużym stopniu współdecydować o przebiegu i charakterze porodu. Ważne jest, by kobieta w ciąży znała fizjologię porodu, była świadoma trudności, które ją czekają podczas wydawania dziecka na świat i wiedziała, jak sobie z nimi radzić.

Korzystnym uzupełnieniem opieki przedporodowej jest szkoła rodzenia. Zajęcia w szkole rodzenia obejmują większość problemów dotyczących ciąży, porodu i połogu. Promowane są zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny. Zaleca się, aby uczestniczyli w nich oboje rodzice. Sprzyja to pogłębianiu i wzbogacaniu związku między nimi oraz dobrze służy rozwijaniu partnerstwa. Szkoły rodzenia są prowadzone przez wykwalifikowany personel. Przyszła mama może w czasie kilkunastu godzin zajęć uzupełnić informacje o metodach radzenia sobie z dolegliwościami ciążowymi, o tym jak znosić ból towarzyszący skurczom macicy i w jaki sposób najlepiej współpracować z położną w czasie porodu. Zajęcia obejmują także naukę pielęgnacji noworodka i techniki karmienia piersią. Zajęcia i ćwiczenia warsztatowe mają na celu zapoznanie przyszłej mamy z technikami relaksacyjnymi i oddechowymi przydatnymi w czasie porodu. Uczestniczka zajęć pozna także ćwiczenia gimnastyczne, tak przygotowane, aby nie zaszkodziły przyszłej mamie i jej dziecku, a zapewniły sprawność fizyczną i komfort życia. Dużo uwagi poświęca się także problemom psychologicznym i emocjonalnym w ciąży i po urodzeniu dziecka.

Edukacja przedporodowa zakłada realizację następujących tematów:

 1. Zasady prawidłowego odżywiania,
 2. Ocena ruchów płodu,
 3. Bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie,
 4. Wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży,
 5. Objawy powikłań ciąży (nadciśnienie tętnicze, ocena poziomu glukozy, obrzęki, przebarwienia skóry, żylaki odbytu etc.),
 6. Przygotowanie do porodu,
 7. Początek porodu i jego przebieg,
 8. Rola osoby bliskiej, towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie,
 9. Łagodzenie bólu porodowego – techniki relaksacji,
 10. Korzyści i ryzyko analgezji (rodzaje i techniki znieczulenia bólu porodowego),
 1. Znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,
 2. Promocja karmienia piersią i fizjologia laktacji,
 3. Rozwiązywanie problemów laktacyjnych,
 4. Wspomaganie laktacji,
 5. Opieka i pielęgnacja noworodka,
 6. Psychiczne i fizyczne zagadnienia okresu połogu,
 7. Higiena i dieta w okresie połogu,
 8. Metody regulacji płodności,
 9. Zasady pomocy finansowej państwa i uzyskiwanie wsparcia ośrodków pomocy społecznej,
 10. Procedury alimentacyjne,
 11. Procedury rejestracji urodzin,
 12. Prawa kobiety w ciąży, kobiety karmiącej i prawa matki.

Zajęcia praktyczne podczas realizacji programu będą obejmowały:

 1. przygotowanie do porodu:
  1. nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu,
  2. nauka łagodzenia bólu porodowego – techniki relaksacji,
 2. cykl ćwiczeń fizycznych – ogólnousprawniających (prawidłowo stosowana i fachowo nadzorowana gimnastyka jest procesem pozytywnie wpływającym zarówno na organizm matki i dziecka, jak również na przebieg ciąży, porodu oraz połogu):
  1. ćwiczenia wzmacniające i rozciągające,
  2. ćwiczenia relaksujące,
  3. nauka oddychania torem brzusznym,
  4. ćwiczenia przygotowujące do porodu,
  5. ćwiczenia w połogu,
 3. promocję karmienia piersią,
 4. wsparcie psychiczne kobiety w ciąży i jej rodziny.

Źródło: Uchwała nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy

Z przyjemnością informujemy, że Przychodnia Amodent w latach 2016-2019 jest realizatorem programu polityki zdrowotnej m.st. Warszawy w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia”.

Zajęcia będą się odbywać w Przychodni przy ul. Skoroszewskiej 7 lok. U1 w Warszawie, w godzinach 18.00 –20.00. Do uczestnictwa w programie uprawnione są Panie w ciąży, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy. Wystarczy zgłosić swój udział na Rejestracji Przychodni. W przypadku przekroczenia limitu miejsc finansowanychprzez m.st. Warszawa lub niespełnienia kryteriów uczestnictwa w Programie istnieje możliwość dokonania opłaty za kurs w wysokości … zł.

Prowadzenie edukacji przedporodowej obejmuje realizację programu w formie zbiorowych spotkań (kurs stacjonarny „Szkoły rodzenia”). Rekomendowane jest prowadzenie edukacji przedporodowej na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży – 20 godzin lekcyjnych (nie mniej niż 10 modułów po 2 godziny lekcyjne każdy, w ciągu dnia nie więcej niż 2 moduły – w zależności od możliwości i chęci kobiet uczestniczących w zajęciach). Na koniec programu Uczestniczki są proszone o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych.