Biofeedback

Czym jest Biofeedback?

Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi).

Przebieg pierwszej wizyty:

Zapraszamy Państwa na bezpłatną konsultację z terapeutą Biofeedbacku. Pierwsza wizyta dostarczy Państwu podstawowych informacji o istocie metody, jej przebiegu i oczekiwanych rezultatach. Wiedza ta jest niezbędna dla dobrej współpracy i osiągania możliwie najwyższych efektów terapeutycznych.

Każdemu chętnemu prezentowany jest aparat Biofeedback, jego budowa, zasada działania, szczegółowy opis pełnego przebiegu terapii, czas oraz forma dalszych wizyt.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTALENIA INDYWIDUALNEGO HARMONOGRAMU SESJI.