Formy zajęć

  • przygotowanie do terapii długoterminowej,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych,
  • biofeedback,
  • life coaching czyli rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów,
  • terapia uzależnień (substancje psychoaktywne, zachowania: np.: nadmierna praca, zakupy, sprzątanie, sex, sport).