Endodencja

Endodoncja, czyli leczenie kanałowe daje możliwość uratowania zęba w przypadku nieodwracalnych zapaleń miazgi, zainfekowana jej bakteriami lub uszkodzenia korony zęba przez próchnicę lub uraz (złamanie). Dzięki nowoczesnym metodom stosowanym przez naszych lekarzy znacznie poprawiła się skuteczność leczenia zębów i możliwość ich zachowania.

Zawsze przed ostateczną decyzją czy usunąć ząb, czy próbować go leczyć warto skorzystać z opinii naszych stomatologów, którzy pomogą podjąć właściwą decyzję. Leczenie endodontyczne jest zdecydowanie tańsze i mniej inwazyjne niż ich usuwanie i zastępowanie odbudowami protetycznymi lub implantami.

Leczenie endodontyczne polega na mechanicznym opracowaniu kanałów w celu usunięciu chorej miazgi z komory zęba oraz jego korzeni ich dezynfekcji i wypełnienia specjalnym materiałem. Taką procedurę przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym używając kosztownych jednorazowych narzędzi pod kontrolą radiologiczną. Jeśli jest to możliwe, leczenie zęba odbywa się na jednej wizycie. Często pomocnym instrumentem staje się mikroskop, którego mocne światło oraz powiększenie pozwala zobaczyć lekarzowi więcej.

Główną zaletą leczenia kanałowego jest możliwość zachowania zęba przez długi okres, brak objawów bólowych. Taki ząb zawsze wymaga corocznej wizyty kontrolnej. Warunkiem sukcesu leczenia endodontycznego jest nie tylko prawidłowe opracowanie kanałów, ale również zabezpieczenie zęba trwałą odbudową zachowawczą lub endokoroną.

Jeśli Twój ząb wymaga skomplikowanego i zaawansowanego leczenia endodontycznego zapraszamy do naszej placówki w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 7 lok. U1.

 

 

 • Zajmujemy się leczeniem trudnych przypadków takich jak:

   • usuwanie złamanych narzędzi,
   • udrażnianiem zobliterowanych kanałów,
   • opracowaniem zakrzywionych kanałów,
   • zamykaniem perforacji, odnajdywaniem dodatkowych kanałów
   • usuwaniem wkładów koronowo-korzeniowych.
   • leczeniem zmian okołowierzchołkowych
   • odbudową protetyczną na zniszczonych zębach leczonych kanałowo
  • Umów wizytę on-line: tutaj

 • Wskazania do leczenia endodontycznego:

   • głęboka próchnica drążąca w kierunku komory miazgi,
   • zapalenie miazgi, zgorzel miazgi,
   • urazy, złamania zęba,
   • patologiczne starcie zębów,
   • głęboka kieszonka dziąsłowa,
   • głęboki ubytek przyszyjkowy,
   • obumarcie zęba pod wpływem innych patologicznych czynników,
   • odbudowa protetyczna np. potrzeba wykonania wkładu koronowo-korzeniowego.

  Ząb zakwalifikowany do leczenia kanałowego może to być zarówno ząb objawowy – bolący, jak również zainfekowany, niebolący, nieobjawowy.

  Ból może być samoistny, pulsujący, bywa, że budzi w środku nocy. Może pojawić się silna nadwrażliwość na zimne lub gorące bodźce (jedzenie, napoje) lub ból podczas nagryzania. Czasem powstaje obrzęk dziąsła wokół zęba lub tworzy się przetoka ropna na dziąśle.

  Bardzo często nie ma żadnych objawów bólowych i dopiero podczas doczyszczania ubytku z próchnicy okazuje się, że miazga została już zainfekowna przez bakterie.

  Czasem tylko na zdjęciu RTG widoczny jest stan zapalny przy wierzchołku korzenia zęba, który nigdy wcześniej nie bolał. Taka zmiana może doprowadzić do powstania torbieli.

  Do leczenia kanałowego ponownego (reendo), kwalifikujemy zęby, które w przeszłości były już leczone. Taka sytuacja występuje w przypadku niedopełnionych kanałów, dodatkowych kanałów, które nie zostały znalezione podczas pierwotnego leczenia, złamanych narzędzi, perforacji kanałów lub komory, zmian przy wierzchołkach.

 • Przebieg leczenia endodontycznego

  Leczenie endodontyczne, czyli kanałowe polega na mechanicznym opracowaniu kanałów w celu usunięciu miazgi z komory zęba i jego korzeni, ich dezynfekcji oraz wypełnieniu specjalnym materiałem, najczęściej gutaperką. Kończy się zawsze szczelnym zabezpieczeniu korony klinicznej zęba.

  W uproszczeniu przebieg leczenia wygląda następująco:

   • znieczulenie i założenie koferdamu. Praca w koferdamie podnosi bezpieczeństwo zabiegu.
   • otwarcie komory zęba. Polega na usunięciu martwej lub żywej miazgi i przygotowaniu dostępu do kanałów.
   • opracowanie kanału lub kanałów. Przy użyciu narzędzi mechanicznych z obfitym płukaniem. W trakcie opracowywania kanałów korzeniowych następuje całkowite usunięcie miazgi kanałowej z kanału korzeniowego oraz toksyn bakteryjnych z kanalików zębinowych, dzięki czemu poszerzony kanał staje się odpowiednio przygotowany do wypełnienia.
   • osuszenie kanałów.
   • wypełnienie kanałów materiałami biozgodnymi. Polega na szczelnym zamknięciu światła kanału na całej jego długości, aby uniemożliwić przenikanie bakterii z jamy zęba do tkanek okołowierzchołkowych. Najlepszym materiałem do wypełniania kanałów korzeniowych na stałe jest ciekła, termoplastyczna gutaperka.
   • Odbudowa korony zęba. Prawidłowo przeleczony ząb odbudowuje się materiałami kompozytowymi lub uzupełnieniami protetycznymi.

 • Nowoczesne i bezpieczne leczenie endodontyczne

  Aby leczenie zakończyło się sukcesem oprócz doświadczenia lekarza endodonty potrzebny jest również odpowiedni sprzęt i narzędzia między innymi:

   • Nowoczesny mikroskop stomatologiczny,
   • Tomografia komputerowa,
   • Endometr zapewniające precyzyjny pomiar długości kanału,
   • Leczenie kanałowe w koferdamie,
   • Używanie zaawansowanych narzędzi do mechanicznego opracowywania,
   • Wypełnianie kanałów ciekłą gutaperką.

Cennik

 • Endodoncja

  Endodoncja

  Dewitalizacja znieczulenie + koferdam + opatrunek

  150 zł

  Orientacyjna cena leczenia zęba 1 kanałowego na jednej wizycie

  350 – 400 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanału, wypełnienie kanału gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, użycie mikroskopu, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu
 i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Orientacyjna cena leczenia zęba 2 kanałowego na jednej wizycie

  550 – 700 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanałów, wypełnienie kanałów gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, użycie mikroskopu, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu
 i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Orientacyjna cena leczenia zęba 3 kanałowego na jednej wizycie

  750 – 1000 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanałów, wypełnienie kanałów gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, użycie mikroskopu, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu
 i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Usunięcie złamanego narzędzia

  200 – 350 zł

  Zamknięcie perforacji preparatem MTA

  200 – 250 zł
 • Endodoncja

  Endodoncja

  Dewitalizacja (zatrucie) zęba z znieczuleniem i opatrunkiem czasowym

  150 zł

  Orientacyjna cena leczenia zęba 1 kanałowego na jednej wizycie

  350 – 400 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanału, wypełnienie kanału gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, użycie mikroskopu, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu
 i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Orientacyjna cena leczenia zęba 2 kanałowego na jednej wizycie

  550 – 700 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanałów, wypełnienie kanałów gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, użycie mikroskopu, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu
 i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Orientacyjna cena leczenia zęba 3 kanałowego na jednej wizycie

  750 – 1000 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanałów, wypełnienie kanałów gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, użycie mikroskopu, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu
 i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Usunięcie złamanego narzędzia

  250 – 350 zł

  Zamknięcie perforacji preparatem MTA

  200 – 250 zł
 • Endodoncja

  Endodoncja

  Dewitalizacja (zatrucie) zęba z znieczuleniem i opatrunkiem czasowym

  150 zł

  Orientacyjna cena leczenia zęba 1 kanałowego na jednej wizycie

  300 – 350 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanału, wypełnienie kanału gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Orientacyjna cena leczenia zęba 2 kanałowego na jednej wizycie

  500 – 650 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanałów, wypełnienie kanałów gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Orientacyjna cena leczenia zęba 3 kanałowego na jednej wizycie

  700 – 950 zł

  Ekstyrpacja w znieczuleniu, opracowanie kanałów, wypełnienie kanałów gutaperką, zdjęcia RTG celowane, bez opatrunku czasowego i odbudowy zęba.

  Leczenie endodontyczne zawiera wszystkie procedury związane z leczeniem, takie jak zdjęcia RTG bez tomografii, znieczulenie, nie zawiera kosztu odbudowy kompozytowej zęba do założenia koferdamu i po leczeniu oraz (w razie potrzeby wzmocnienia zęba), kosztu użytych włókien szklanych, odbudów protetycznych oraz dodatkowych wizyt związanych z leczeniem endodontycznym.

  Usunięcie złamanego narzędzia

  200 - 350 zł

  Zamknięcie perforacji preparatem MTA

  200 – 250 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2021.04.01