By cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem, należy dbać nie tylko o higienę zębów, ale także całej jamy ustnej. W naszych gabinetach stomatologicznych plan profilaktyczno-leczniczy ustanawiany jest indywidualnie dla każdego z pacjentów. Nasi lekarze poinformują Państwa o sposobach właściwej higieny jamy ustnej i metodach zapobiegania próchnicy.

Należy pamiętać o regularnych wizytach okresowych, na których wykonywane są profesjonalne zabiegi higieniczne mające wpływ na zachowanie zdrowych zębów i dziąseł.

Zabiegi takie w naszej przychodni wykonują lekarze a nie higienistki. Gabinety stomatologiczne wyposażone są w najnowsze urządzenia ultradźwiękowe oraz piaskarki do zdejmowania kamienia i osadu nazębnego. Wizyta taka powinna skończyć się zabezpieczeniem zębów lakierem fluorkowym. Konsekwencją zaniedbania higieny jamy ustnej mogą być stany zapalne dziąseł, paradontoza czy nadwrażliwość szyjek.

Sprawdź czy znasz sposoby zapobiegania próchnicy

  • Utrzymanie właściwej higieny jamy ustnejZęby należy myć po każdym posiłku odpowiednią dla każdego pacjenta metodą stosując pastę zawierającą fluor i własną szczoteczkę. Wymiana szczoteczki powinna odbywac miniumum co 3 miesiące. Oczyszczanie powierzchni trudnodostepnych, międzyzębowych odbywa się za pomoca nici dentystycznych i wykałaczek. Można stosować także szczoteczki elektryczne, które dzięki zastosowaniu wibracji łatwiej docierają do przestrzeni międzyzębowych. Polecane są one szczególnie dzieciom, które myją zęby za krótko i niedokładnie. Na rynku dostępne są także wodne irygatory, które stanowią uzupełnienie codziennej higieny jamy ustnej. Polecane są one szczególnie osobom z chorobami przyzębia. Delikatny wodny masaż dziąseł z zastosowaniem odpowiedniego płynu wpływa na szybszy okres gojenia się.
  • Przestrzeganie odpowiedniej dietyPrawidłowa różnorodna dieta bogata w pełnowartościowe białka, w składniki mineralne takie fluor i wapń oraz witaminy A, E i D wpływa na prawidłowe kształtowanie się zawiązków zębów i ich rozwój.
   Do produktów najbardziej próchnicotwórczych należą te, które zawieraja cukry proste glukozę i fruktozę. Negatywne działanie produktów spożywczych na zęby wynika także z ich konsystencji oraz częstości i pory spożywania. Należy zwrócić uwagę na „cukry ukryte” zawarte w takich produktach jak płatki śniadaniowe, chrupki, suchary, chipsy, jogurty owocowe, soki i napoje kolorowe. Produkty te długo zalegają w jamie ustnej i zostaja rozłożone do próchnicotwórczych cukrów prostych.
  • Wykorzystanie kariostatycznego działania fluoruFluor jest pierwiastkiem chemicznym wykorzystywanym w zapobieganiu i leczeniu próchnicy. Powoduje on wzmocnienie szkliwa oraz wykazuje własności bakteriostatyczne. Źródłem fluoru może być woda pitna, sól spożywcza, specjalne tabletki. Najbardziej popularną metodą dostarczania fluoru są pasty do zębów, które mogą być stosowane już mniej więcej od 8 roku życia. W gabinecie stomatologicznym stosuje się profesjonalne preparaty zawierające duże stężenia fluoru takie jak lakiery i żele fluorkowe. Wskazaniem do ich stosowania jest ryzyko próchnicy, złe nawyki dietetyczne, noszenie aparatów ortodontycznych, obecność próchnicy początkowej oraz nadwrażliwość zębów.
 • Zabezpieczenie zębów warstwami izolacyjnymi (lakowanie, poszerzone lakowanie)Próchnica powierzchni zgryzowych zębów trzonowych i przedtrzonowych stanowi poważny problem ze względu na obecność wąskich szczelin i bruzd. Zalegają w nich bakterie, które przyczyniają się do rozwoju próchnicy. Odpowiednie poszerzenie bruzd oraz zalanie ich lakiem zabezpiecza zęby przed próchnicą. Metody te stosuje się u dzieci po wyrżnięciu się pierwszych zębów trzonowych stałych.

Cennik

 • Higiena i profilaktyka

  Profilaktyka i higiena

  Lakierowanie – fluor protector/ pianka/ Duraphat

  100 zł

  Lakowanie bruzd – jeden ząb

  80 zł

  Lapisowanie zębów – jedna wizyta

  80 zł

  Piaskowanie – usunięcie osadu

  100 zł

  Remineralizacja preparat ICOM – jeden ząb

  100 zł

  Scaling – usunięcie kamienia

  100 zł

  Scaling + piaskowanie + płukanie kieszonek+ fluoryzacja

  240 zł

  Scaling lub piaskowanie + płukanie kieszonek + fluoryzacja

  200 zł
 • Higiena i profilaktyka

  Profilaktyka i higiena

  Lakierowanie – fluor protector/ pianka/ Duraphat

  100 zł

  Lakowanie bruzd – jeden ząb

  80 zł

  Lapisowanie zębów – jedna wizyta

  80 zł

  Leczenie nadwrażliwości, odbudowa szkliwa i zębiny, usuwanie przebarwień preparatem SYLC

  160 zł

  Leczenie nadwrażliwości, odbudowa szkliwa i zębiny, usuwanie przebarwień preparatem SYLC

  160 zł

  Piaskowanie – usunięcie osadu

  100 zł

  Piaskowanie premium SYLC – usunięcie osadu

  160 zł

  Remineralizacja preparat ICOM – jeden ząb

  100 zł

  Scaling – usunięcie kamienia

  140 zł

  Scaling + piaskowanie + płukanie kieszonek + fluoryzacja

  300 zł

  Scaling + piaskowanie premium SYLC + płukanie kieszonek+ fluoryzacja

  350 zł

  Scaling lub piaskowanie + płukanie kieszonek + fluoryzacja

  200 zł
 • Higiena i profilaktyka

  Profilaktyka i higiena

  Lakierowanie – fluor protector/ pianka/ Duraphat

  100 zł

  Lakowanie bruzd – jeden ząb

  80 zł

  Lapisowanie zębów – jedna wizyta

  80 zł

  Piaskowanie – usunięcie osadu

  100 zł

  Remineralizacja preparat ICOM – jeden ząb

  100 zł

  Scaling – usunięcie kamienia

  100 zł

  Scaling + piaskowanie + płukanie kieszonek+ fluoryzacja

  240 zł

  Scaling lub piaskowanie + płukanie kieszonek + fluoryzacja

  200 zł

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2018.12.01