Implantologia

Implant stomatologiczny to najczęściej tytanowa śruba pogrążana chirurgicznie w kości żuchwy bądź szczęki zastępująca brakujący ząb. W ten sposób tworzy ona podbudowę dla przyszłej korony.

Za pomocą implantu można odbudowywać braki pojedynczych zębów bądź też grupy zębów. Służą one także do trwałego umocowania częściowych lub całkowitych protez zębowych. Dzięki temu możliwe jest dobre umocowanie protezy na podłożu bez stosowania klei do protez.

Zalety implantów

 • przywrócenie funkcji brakującego zęba
 • doskonała estetyka
 • redukcja konieczności szlifowania sąsiednich zębów
 • ogranicznie zaniku kości w miejscu brakującego zęba

Odbudowa zęba na implancie składa się z 3 etapów

Pogrążenie implantu w kości

Zabieg jest bezbolesny przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego takiego jak przy leczeniu próchnicy. W czasie jednego zabiegu istnieje możliwość wszczepienia więcej niż jednego implantu

Osteointegracja implantu

Jest to czas, w którym następuje integracja implantu z kością. Średnio dla żuchwy wynosi on 3 miesiące, a dla szczęki 6 miesięcy. W tym okresie część metalowa implantu jest niewidoczna.

Wykonanie uzupełnienia protetycznego

Odsłania się implant pogrążony w kości i przykręca się do niego łącznik, który służy do odbudowy protetycznej brakującego zęba.

Wskazania do implantów

 • brak pojedynczego zęba,
 • braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce,
 • bezzębie całkowite,
 • brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych,
 • nietolerowanie protez konwencjonalnych.

Przeciwwskazania do implantów

Bezwzględne:

 • ostre schorzenia ogólne,
 • choroby psychiczne
 • alkoholizm, narkomania,

Względne:

 • brak wystarczającej ilości tkanki kostnej,
 • zła jakość kości,
 • insulinozależna cukrzyca,
 • nałogowe palenie tytoniu.