Ortodoncja

Nieprawidłowości zgryzu należy poddać jak najszybszemu leczeniu, gdyż mogą doprowadzić do poważnych wad w uzębieniu. Leczenie ortodontyczne dzieci i młodzieży daje doskonałe wyniki i zapobiega w przyszłości żmudnemu i długotrwałemu leczeniu. Również u dorosłych korekta wad zgryzu może być skuteczna z korzyścią nie tylko estetyczną ale przede wszystkim zdrowotną dla całego uzębienia.

Nasi specjaliści stosują aparaty stałe i ruchome w zależności od potrzeb każdego pacjenta.

Leczenie dzieci

Leczenia wad zgryzu u najmłodszych pacjentów odbywa się za pomocą ruchomych aparatów ortodontycznych. Wykorzystują one naturalne siły fizjologiczne związane ze wzrostem dziecka, które wpływają bardzo korzystnie na prawidłowe ustawienie zębów. Leczenie takie przynosi zadowalające i trwałe wyniki.

Do lekarza ortodonty należy się zgłosić, kiedy zaobserwowaliśmy u naszego dziecka następujące parafunkcje (nawyki):

 • ssanie palca (powyżej 1 roku życia), smoczka, policzka, wargi,
 • obgryzanie paznokci, ołówków,
 • zgrzytanie zębami,
 • dysfunkcje (zaburzone czynności fizjologiczne),
 • nieprawidłowe ułożenie w czasie snu,
 • nieprawidłowe trzymanie dziecka w czasie karmienia,
 • stosowanie niewłaściwych smoczków,
 • przetrwanie niemowlęcego typu połykania (przy rozchylonych ustach) powyżej 3–4 roku życia,
 • nieprawidłowa dieta (podawanie dziecku tylko miękkich papkowatych pokarmów),
 • oddychanie przez nos,
 • nieprawidłowa wymowa,
 • przyczyną wad zgryzu mogą także być urazy i próchnica (przedwczesna utrata zębów mlecznych lub usunięcie zębów stałych) oraz wady genetyczne.

Leczenie dorosłych

Leczenie można rozpocząć niezależnie od wieku pacjenta pod warunkiem wystarczającej ilości kości oraz brak stanów zapalnych przyzębia (dziąseł). Niezbędną czynnością przed założeniem aparatu ortodontycznego jest wyleczenie wszystkich zębów oraz ich zabezpiecznie preparatami fluorkowymi.

Każde leczenie w naszej Przychodni rozpoczyna się od wykonania modeli diagnostycznych i wykonania zdjęć rentgenowskich. Na ich podstawie lekarz ortodonta opracowuje plan leczenia, który następnie zostaje przedstawiony Pacjentowi.

W trakcie leczenia ortodontycznego Pacjent musi się zgłaszać na wizyty kontrolne. W związku z planowym przemieszczaniem się zębów lekarz aktywuje odpowiednio założony aparat. Leczenie trwa średnio 1,5 roku do 2 lat. W niektórych przypadkach wymaga zmiany kształtów zębów oraz mostów lub uzupełnień protetycznych brakujących zębów.

Po zdjęciu aparatu

Aparat ortodontyczny zdejmuje się po uzyskaniu prawidłowego zgryzu. W celu utrwalenia efektów leczenia, należy założyć aparat retencyjny, który może być ruchomy lub stały w postaci szyny przyklejanej po wewnętrznej stronie zębów. Noszenie takiego aparatu zapobiegnie nawrotowi wady, gdyż pozwoli na prawidłową odbudowę kości w nowych warunkach zgryzowych

Higiena

Najważniejszym elementem każdego leczenia ortodontycznego jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Noszenie aparatu ortodontycznego utrudnia właściwe czyszcznie zębów. Należy stosować specjalne szczoteczki zębowe oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. W naszej Przychodni każdy z pacjentów po założeniu aparatu ortodontycznego zostaje odpowiednio poinstruowany. Profesjonalne zabiegi higieniczne w gabinecie stomatologicznym zapobiegają rozwojowi próchnicy i niepotrzebnemu przerwaniu lecznia ortodonycznego.

Kiedy należy zgłosić się do ortodonty?

 • jeśli nie jesteś zadowolony z ustawienia swoich zębów,
 • przy wyrzynaniu się „ósemek” masz wrażenie, że zęby przestają sie mieścić w łuku,
 • jeśli zęby wrzynają się krzywo, poza łukiem zębowym,
 • masz problemy z prawidłowym żuciem, zwieraniem,
 • pojawia się zgrzytanie,
 • twoje zęby ulegają starciu/ rozchwianiu/ korony niektórych zębów sie wydłużają,
 • masz bóle stawów skronowo żuchwowych.

Cennik

Ortodoncja

Konsultacja ortodontyczna bez modeli i zdjęć RTG (wstępny plan leczenia)

100 zł

Konsultacja ortodontyczna bez modeli i zdjęć RTG (wstępny plan leczenia) – KDS

80 zł

Przygotowanie i przedstawienie indywidualnego planu leczenia ortodontycznego

100 zł

Aparat ruchomy

Przygotowanie i przedstawienie indywidualnego planu leczenia ortodontycznego

150 zł

Aparat stały

Aparaty stałe

Ortodoncja – Aparaty stałe

1 łuk estetyczny klasyczny

2500 zł

1 łuk estetyczny samoligaturujący

3500 zł

1 łuk metalowy klasyczny

1600 zł

1 łuk metalowy samoligaturujacy (Damon, Empower, H4)

2300 zł

Aparat Bi-Helix / Quad – Helix / Łuk Podniebienny

250–300 zł

Aparat Forsus / Herbsta (do wysuwania żuchwy)

1300 zł

Aparat Hyrax/ Hass

800 zł

Aparat Nanca

350 zł

Aparat Twin – Blok

1200 zł

Dodatkowy element w aparacie

50–150 zł

Headger

600 zł

Kontrola 1 łuk estetyczny

170 zł

Kontrola 1 łuk estetyczny + 1 łuk metalowy

240 zł

Kontrola 1 łuk estetyczny samoligaturujące

180 zł

Kontrola 1 łuk estetyczny samoligaturujący + 1 łuk metalowy

270 zł

Kontrola 1 łuk metalowy klasyczny

150 zł

Kontrola 1 łuk metalowy samoligaturujący

160 zł

Kontrola 2 łuki estetyczny

250 zł

Kontrola 2 łuki estetyczny samoligaturujące

280 zł

Kontrola 2 łuki metalowy klasyczny

220 zł

Kontrola 2 łuki metalowy samoligaturujący

230 zł

Maska twarzowa

600 zł

Nowy zamek estetyczny klasyczny

100 zł

Nowy zamek estetyczny samoligaturujący

200 zł

Nowy zamek metalowy

30 zł

Nowy zamek samoligatujący metalowy

100 zł

Płytka retencyjna Clear-Bow

450 zł

Płytka retencyjna klasyczna

400 zł

Płytka retencyjna termoformowalna

400 zł

Retainer stały (dolny łuk) – ząb

50 zł

Set-Up do płytki retencyjnej – 1 ząb

0 zł

Wizyta kontrolna aparatu grubołukowego

100 zł

Wizyta kontrolna retencji

80 zł

Wizyta pośrednia aparatu stałego

100–150 zł

Wycisk z pierścieniami

180 zł

Założenie aparatu grubołukowego

150 zł

Zdjęcie aparatu 1 łuk

150 zł

Zdjęcie aparatu grubołukowego + czyszczenie zębów

100–150 zł

Aparaty ruchome

Ortodoncja – Aparaty ruchome

Aparat elastyczny (dwuszczękowy)

600 zł

Aparat ruchomy I-szczękowy

600 zł

Aparat ruchomy II-szczękowy (blokowy w zgryzie konstrukcyjnym)

800 zł

Aparat Stockficha

800 zł

Dopasowanie aparatu ruchomego przez lekarza

50 zł

Dopasowanie aparatu ruchomego przez technika

160 zł

Naprawa aparatu ruchomego – dodatkowy punkt w reparacji

60 zł

Naprawa aparatu ruchomego – sklejenie

120 zł

Płytka przedsionkowa

100–200 zł

Utrzymywacz przestrzeni

200 zł

Utrzymywacz przestrzeni + pierścień

180+20 zł

Wizyta kontrolna aparatu ruchomego I-szczękowego (1 łuk)

100 zł

Wizyta kontrolna aparatu ruchomego II-sczękowego (2 łuki)

120 zł

Aparat Clear-Aligner

Ortodoncja – Aparat Clear-Aligner

Analiza komputerowa, Setup, Model pokazowy – 1 łuk

300 zł

Aparat Clear-Aligner (1 szyna)

500 zł

Aparat Clear-Aligner (2 szyny)

600 zł

Aparat Clear-Aligner (3 szyny)

700 zł

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.

Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.

Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cen­nik obo­wią­zuje od 01.05.2017 r. do odwo­ła­nia.