Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, które pozwoli nam poznać Państwa ocenę naszej pracy, a przez to poprawić jakość udzielanych świadczeń w placówkach medycznych Amodent.


  Oceń pracę recepcji: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Szybkość działania rejestracji: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Jakość otrzymanych informacji: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uprzejmość osób rejestrujących: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Dostępność rejestracji telefonicznej:Dostępność Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Proszę podać uwagi :
  Oceń pracę Poradni POZ: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uprzejmość i życzliwość lekarza: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Zainteresowanie pacjentem: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Sposób przedstawienia informacji medycznych: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uzyskanie zaleceń co do dalszego postępowania: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Proszę podać uwagi :
  Oceń pracę Poradni Specjalistycznej: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uprzejmość i życzliwość lekarza: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Zainteresowanie pacjentem: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Sposób przedstawienia informacji medycznych: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uzyskanie zaleceń co do dalszego postępowania: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Proszę podać uwagi :
  Oceń pracę Poradni Stomatologicznej: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uprzejmość i życzliwość lekarza: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Zainteresowanie pacjentem: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Sposób przedstawienia informacji medycznych: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uzyskanie zaleceń co do dalszego postępowania: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Komfort wykonanych zabiegów: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Proszę podać uwagi :
  Oceń pracę Poradni Rehabilitacyjnej: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uprzejmość i życzliwość fizjoterapeuty: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Zainteresowanie pacjentem: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Dostępność szerokiego zakresu świadczeń: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uzyskanie zaleceń co do dalszego postępowania: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Proszę podać uwagi :
  Oceń pracę Gabinetu Zabiegowego: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Uprzejmość i życzliwość personelu medycznego: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Zainteresowanie pacjentem: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Przedstawienie informacji o przebiegu badania: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Komfort wykonanych zabiegów: Bardzo dobrze! Dobrze! Przeciętnie! Źle! Bardzo źle!
  Proszę podać uwagi :
  Co jest dla Pani/Pana najistotniejsze podczas korzystania ze świadczeń medycznych:
  Uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych na rejestracji: x
  Łatwy sposób umówienia się na wizytę: x
  Czas oczekiwania na wizytę: x
  Uprzejmość i życzliwość personelu medycznego: x
  Jakość udzielanych świadczeń medycznych: x
  Możliwość korzystania z wielu świadczeń w jednej placówce: x
  Wyposażenia placówki w sprzęt medyczny: x
  Komfort udzielanych świadczeń: x
  Poziom cen: x
  Proszę podać uwagi :