Najczęstsze pytania

Rejestracja

 • Czy jeśli zgłoszę się na wizytę bez dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem odbędzie się wizyta lekarska?

  Bez potwierdzenia tożsamości Pacjenta konsultacja lekarska lub wizyta stomatologiczna nie odbędzie się, chyba, że jest świadczenie medyczne ratujące życie.

 • Czy mogę odmówić podania danych adresowych?

  Nie, w celu rejestracji Pacjenta na wizytę dane adresowe są niezbędne, chociażby, żeby poinformować Pacjenta pilnie o wynikach badań lub skontaktować się pisemnie w innym celu.

 • Czy płyną dla mnie jakieś korzyści z podania przeze mnie numeru telefonu komórkowy?

  Dzięki kontaktowi telefonicznemu możemy Pacjenta poinformować o zmianie terminu wizyty z powodu np. absencji lekarza, przypomnieć o terminie wizyty lub poinformować o ważnych sprawach związanych z wizytą czy wynikami badań. W przypadku zapisania Pacjenta do kolejki osób oczekujących na wizytę NFZ mamy też możliwość przesunięcia Pacjenta na wcześniejszy termin.

 • Czy jeśli chcę umówić się na wizytę w ramach ubezpieczenia NFZ, a nie mam przy sobie skierowania wizyta zostanie zarejestrowana?

  Tak, ale jeśli Pacjent w ciągu 14 dni nie doniesie skierowania (musi nastąpić to przed wizytą), zostanie usunięty z kolejki. W przypadku wizyt pierwszorazowych kardiologicznych skierowanie niezbędne jest już w dniu zapisu, ponieważ rejestracja odbywa się także w systemach medycznych NFZ. Natomiast poradnie takie jak okulistyczna, laryngologiczna i ginekologiczna nie wymagają posiadania skierowania.

 • Moja wizyta lekarska nie odbyła się o czym powiadomiono mnie dopiero w placówce.

  Jeśli placówka medyczna nie posiada aktualnego numeru telefonu lub został on nieprawidłowo podany nie mamy możliwości skontaktowania się z Pacjentem w celu przełożenia wizyty. Proszę zawsze informować rejestrację o zmianie numeru telefonu i/lub adresu. Pacjent zostaje zawsze umówiony na nowy termin.

 • Czy jeśli system eWuś nie potwierdza mojego ubezpieczenia mogę odmówić podpisania oświadczenia?

  Jeśli nie ma możliwości elektronicznego zweryfikowania ubezpieczenia w systemie informatycznym eWuś, to Pacjent ma obowiązek podpisać oświadczenie. W przeciwnym wypadku wizyta NFZ nie odbędzie się, gdyż nie zostanie ona zrefundowana.

 • Dlaczego na rejestracji udzielono mi informacji, że pierwszy wolny termin na wizytę NFZ dostępny jest za kilka miesięcy, a w systemie on-line widzę, że są wolne miejsca za kilka dni?

  Przychodnię obowiązują umowy zawarte z NFZ, które określają ilość przyjętych pacjentów w ciągu miesiąca. Mimo, że są wolne miejsca w terminarzu nie można zapisać więcej pacjentów na wizytę w ramach ubezpieczenia NFZ. Pacjent może skorzystać z wcześniejszych terminów, ale wyłącznie w ramach wizyty płatnej.

Badania diagnostyczne

 • Czy wynik badania może zostać podany mi przez telefon lub elektronicznie na adres e-mailowy?

  Nie udzielamy żadnych informacji dotyczących wyników badań, stanu zdrowia oraz nie przesyłamy ich drogą e-mailową. Jeśli Pacjent nie może zgłosić się do placówki osobiście, może pisemnie kogoś upoważnić do odbioru wyników.

 • Czy mogę odebrać wynik badań przed wizytą lekarską?

  Badania są wydawane podczas wizyty lekarskiej, ponieważ tylko lekarz może je prawidłowo zinterpretować mając ogólną wiedzę na temat stanu zdrowia. Pacjent powinien umówić się na wizytę lekarską podczas której może zostać wydana kserokopia wyników badań zgodnie z cennikiem ustalonym w uchwale.

 • Czy podczas badania ginekologicznego USG mogę uzyskać więcej informacji na temat mojego stanu zdrowia i ciąży?

  Lekarz prowadzący znając pełną historię Pacjentki i jej ciąży oraz mając wyniki badań USG może je zinterpretować oraz przekazać wiążące informacje medyczne. Lekarz radiolog, który wyłącznie wykonuje badanie USG odmówi ich interpretacji, ponieważ nie ma wystarczającej wiedzy do ich interpretacji.

 • Było wykonywane badanie diagnostyczne w Przychodni, ale nie odbyła się wizyta lekarska, w systemie ZIP, zostało wykazane świadczenie medyczne, na którym nie byłam.

  Placówka medyczna ma prawo rozliczyć Pacjenta w ramach wizyty NFZ, nawet jeśli Pacjent nie odebrał wyniku badania, które zostało wykonane lub nie zgłosił się na wizytę lekarską podczas której badanie powinno zostać wydane.

 • Czy jeśli jestem w ciąży zostanie wykonane badanie RTG. stomatologiczne?

  Jeśli Pacjentka jest pewna, że jest lub może być w ciąży lekarz odmówi wykonania badania radiologicznego. Lekarza zawsze o tym fakcie należy powiadomić. Podczas wizyty lekarskiej Pacjentka uzyska więcej informacji o dalszym postępowaniu.

 • Jeśli nie mam skierowania na badanie RTG. stomatologiczne, to czy zostanie ono wykonane?

  Bez skierowania może zostać wykonane wyłącznie RTG. punktowe zęba. Na zdjęcie pantomograficzne, cefalometryczne i tomografię należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza, który na takie badanie kieruje.

 • Czy mogę wykonać badanie USG, jeśli nie mam skierowania?

  Tak, ale takie badanie będzie płatne.

Wizyta

 • Czy jeśli źle się czuję, mam silne ból, temperaturę to czy mam zagwarantowane, że zawsze odbędzie się wizyta u Lekarza POZ?

  Przychodnia AMODENT nie pełni funkcji podmiotu leczniczego działającego w trybie ostrego dyżuru. Jeśli sytuacja nie zagraża życiu Pacjenta, lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta i skierować go do jednej z jednostek pełniących ostry dyżur. W pierwszej kolejności zawsze są przyjmowani Pacjenci umówieni na wizytę. W przypadkach kiedy sytuacja jest naprawdę poważna, należy wezwać pogotowie, a nie zgłaszać się do placówki na własną rękę.

 • Czy mogę wykonać bezpłatnie badanie np. USG, EKG., Holter EKG., zdjęcie RTG., jeśli posiadam skierowanie od lekarza z innej placówki medycznej niż Przychodnia Amodent?

  Nie, Przychodnia Amodent nie ma podpisanej umowy z żadnym innym świadczeniodawcą na realizację takich usług. Badania bezpłatnie są wykonywane wyłącznie dla naszych Pacjentów ze skierowaniem od lekarzy zatrudnionych w Przychodni Amodent.

 • Czy jeśli mam silny ból zęba, to czy mam pewność, że zawsze odbędzie się wizyta u lekarza stomatologa?

  Przychodnia Amodent nie pełni funkcji podmiotu leczniczego działającego w trybie ostrego dyżuru stomatologicznego. Jeśli sytuacja nie zagraża życiu Pacjenta, lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta i skierować go do jednej z jednostek pełniących ostry dyżur.

 • Czy jeśli skończyły mi się leki, a nie mam nowej recepty, zostanie mi ona wystawiona od ręki?

  Jeśli lekarz ma umówionych Pacjentów, to w pierwszej kolejności realizuje wizyty planowe. Można wypełnić formularz na nową receptę i zostawić go na rejestracji. W uzasadnionych przypadkach lekarz może odmówić wystawienia recepty bez wizyty lekarskiej. Należy pamiętać, żeby zgłosić się wcześniej, a nie w ostatniej chwili.

 • Czy lekarz może odmówić mi leczenia?

  Jeśli leczenie jest niezgodne ze sztuką lekarską lub może wpłynąć negatywne na stan zdrowia Pacjenta lekarz może odmówić leczenia.

 • Czy jeśli nie wykonam badań dodatkowych zleconych przez lekarza, lekarz może odmówić mi leczenia?

  Lekarz kieruje Pacjenta na badania dodatkowe (RTG., USG i inne) w celu zebrania szerszej informacji o stanie zdrowia Pacjenta. Jeśli lekarz nie ma pewności co do diagnozy, może odmówić leczenia. Zła diagnoza i złe leczenie mogłoby zaszkodzić Pacjentowi, dlatego w wielu przypadkach rozszerzona diagnostyka jest konieczna.

Rękojmia i Gwarancja

 • Czy przysługuje mi rękojmia z tytułu awarii pracy protetycznej lub utraty wypełnienia?

  Tak, w przypadku awarii pracy stomatologicznej, utraty wypełnienia, bólu zęba, którego leczenie zostało rozpoczęte w Przychodni Amodent Pacjent powinien zgłosić się na rejestrację placówki w której był leczony. Pacjent zostanie zapisany na pierwszy wolny termin do lekarza prowadzącego lub jeśli sytuacja będzie wymagała szybkiego działania, to na pierwszy wolny termin do innego lekarza.

 • Czy jeśli zgubiłam paragon, mogę zgłosić się z reklamacją?

  Tak, potwierdzeniem realizacji wizyty będzie zawsze dokumentacja medyczna.

 • Czy jeśli nie chcę skorzystać z rękojmi, zostaną zwrócone mi pieniądze?

  W przypadku reklamacji należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub innego lekarza w Przychodni Amodent. Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków, jeśli nie chce podjąć się dalszego leczenia z tytułu rękojmi w AMODENT.

 • Czy jeśli nie chcę skorzystać z rękojmi i świadczenie medyczne o charakterze „naprawczym” zostało zrealizowane w innej placówki zostaną zwrócone mi pieniądze?

  W przypadku reklamacji należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub innego lekarza w Przychodni Amodent. Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków, jeśli nie chce podjąć się dalszego leczenia z tytułu rękojmi lub skorzystał z leczenia u innego świadczeniodawcy.

 • Na co i na jak długo dostanę gwarancję?

  Gwarancją są objęte wszystkie wyroby medyczne takie jak prace protetyczne lub ortodontyczne przez okres 1 roku. Gwarancja przysługuje tylko tym Pacjentom, którzy stosowali się do zaleceń lekarza i zgłaszali się na wizyty kontrolne. W uzasadnionych przypadkach, kiedy leczenie medyczne jest warunkowe (lekarz poinformował Pacjenta o dużym ryzyku niepowodzenia), gwarancja może zostać skrócona lub w ogóle Pacjentowi nie przysługiwać.

 • Czy w przypadku wizyty gwarancyjnej odbędzie się ona poza kolejnością?

  W przypadku wizyty gwarancyjnej należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub innego lekarza w Przychodni Amodent. Pacjent zostanie umówiony na pierwszy wolny termin do lekarza prowadzącego lub innego lekarza. Pacjent nie zostanie przyjęty poza godzinami pracy poradni.

Płatności

 • Czy mogę zapłacić za usługę medyczną kartą płatniczą?

  Tak, honorujemy zarówno karty płatnicze Visa oraz MasterCard. W przypadku awarii terminala płatniczego, informacja o tym będzie znajdowała się na rejestracji.

 • Co w przypadku, kiedy okazało się, że nie mam wystarczającej ilości pieniędzy za wizytę, a moja karta płatnicza nie działa?

  W takiej sytuacji wręczana jest Pacjentowi faktura z formą płatności przelew i z terminem płatności. Pacjent dodatkowo podpisuje oświadczenie, w którym zobowiązuję się do niezwłocznego uiszczenia zapłaty za zrealizowaną usługę, nie później niż w ciągu trzech dni od daty podpisania oświadczenia, pod rygorem formalnej egzekucji należności wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

 • Czy mogę zapłacić za usługę medyczną przelewem?

  Taka forma płatności obowiązuje wyłącznie za usługi implantologiczne lub ortodontyczne po wcześniejszym zawarciu pisemnej umowy między Pacjentem, a Przychodnią Amodent. Za wszystkie inne usługi pacjent może rozliczyć się gotówką lub kartą płatniczą w placówce medycznej.

 • Czy otrzymam fakturę, jeśli mam kilka paragonów z różną datą usług medycznych?

  Tak, ale należy zgłosić się ze wszystkimi paragonami. Pracownik recepcji wystawi zbiorczą fakturę najdalej za 3 miesiące wstecz.

 • Czy otrzymam imienny paragon?

  Nie wystawiamy imiennych paragonów. Możemy wystawić fakturę VAT, w tym przypadku usługi medyczne są zwolnione z podatku. Ze względu na ochronę danych osobowych na paragonie nie ma informacji związanych z charakterem wizyty medycznej.

 • Czy mogę otrzymać pisemne oświadczenie o przebiegu mojej wizyty lekarskiej dla sądu lub ubezpieczyciela?

  Tak, ale jest ono płatne zgodnie z cennikiem Amodent.

 • Jaki czas po otrzymaniu paragonu mogę zgłosić się po fakturę?

  Zgodnie z rozporządzeniem z 2014 r. zarówno osoba prywatna jak i przedsiębiorca może poprosić o wystawienie faktury do 3 pełnych miesięcy wstecz od daty realizacji usługi. Zgłaszając się po fakturę należy okazać paragon.

 • Została wręczona mi faktura za usługę medyczną, ale nie dano mi paragonu.

  Paragon drukowany jest zawsze. W przypadku wystawiania faktury, paragon załączany jest do kopii faktury i zostaje u wystawiającego.

Przygotowanie do badań

 • USG jamy brzusznej

  Największą przeszkodą w prawidłowej ocenie narządów jamy brzusznej jest zaleganie treści pokarmowej i gazów w żołądku, dwunastnicy i jelitach. Aby wyeliminować te przeszkody, badanie musimy wykonywać na czczo.

  • Pacjent nie może nic jeść ani pić co najmniej przez 5 godzin przed badaniem.
  • Nie należy żuć gumy ani palić papierosów.
  • Pacjenci przyjmujący leki powinni je nadal przyjmować, popijając ½ szklanki wody, jednak nie później niż 1 godzinę przed badaniem.
  • Pacjenci z tendencją do wzdęć powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem i trzy razy dziennie przyjmować po dwie kapsułki jednego z leków zmniejszających ilość gazów w jelitach (np.: Espumisan lub Esputicon).
  • Dzień przed badaniem niewskazane jest spożywanie produktów wzdymających (kapusta, groch, fasola, świeże pieczywo i napoje gazowane). Produkty te zwiększają ilość gazów w jelitach, które zniekształcają lub wręcz uniemożliwiają wykonanie badania.
  • Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy, lub wyniki innych badan – dotyczących tego problemu.
 • Badanie USG piersi

  Badanie USG piersi nie wymaga żadnego przygotowania i można je wykonać w dowolnej fazie cyklu miesięcznego, o ile lekarz kierujący nie zalecił inaczej (w takiej sytuacji na badanie należy się zgłosić we wskazanej fazie cyklu). Jedynie u kobiet, które skarżą się na tkliwość piersi przed miesiączką, zaleca się wykonanie tego badania w pierwszej połowie cyklu.

  W warunkach prawidłowych badanie jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (nawet w okresie ciąży, czy karmienia piersią).

 • USG narządu rodnego

  Zalecenia jak przy przygotowaniu do USG jamy brzusznej oraz dodatkowo należy przed badaniem wypić około 0,5–1 litra niegazowanego płynu i na badanie zgłosić się z pełnym pęcherzem.

  • Pacjent nie może nic jeść ani pić co najmniej przez 5 godzin przed badaniem.
  • Nie należy żuć gumy ani palić papierosów.
  • Pacjenci przyjmujący leki powinni je nadal przyjmować, popijając ½ szklanki wody, jednak nie później niż 1 godzinę przed badaniem.
  • Pacjenci z tendencją do wzdęć powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem i trzy razy dziennie przyjmować po dwie kapsułki jednego z leków zmniejszających ilość gazów w jelitach (np.: Espumisan lub Esputicon).
  • Dzień przed badaniem niewskazane jest spożywanie produktów wzdymających (kapusta, groch, fasola, świeże pieczywo i napoje gazowane). Produkty te zwiększają ilość gazów w jelitach, które zniekształcają lub wręcz uniemożliwiają wykonanie badania.
  • Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy, lub wyniki innych badan – dotyczących tego problemu.
 • USG układu moczowego

  Badanie USG układu moczowego obejmuje ocenę nerek i pęcherza moczowego, a u mężczyzn również ogólną ocenę prostaty (czyli gruczołu krokowego). Ocena nerek nie wymaga szczególnego przygotowania, ale aby ocenić pęcherz moczowy, wymagane jest jego wypełnienie w możliwie maksymalnym stopniu. Dopiero w takich warunkach można ocenić jego kształt oraz grubość i zarysy ścian.

  • Aby spełnić te warunki, pacjent powinien stawić się na badanie z pełnym pęcherzem, co najmniej jedną godzinę po wypiciu 1 do 1,5 litra niegazowanych płynów. Czas potrzebny na wytworzenie odpowiedniej ilości moczu jest równie ważny, co ilość wypitych płynów.
  • Prawidłowo wypełniony pęcherz pozwala również ocenić prostatę. W przeciwnym wypadku gruczoł ten jest przesłonięty przez gaz w jelitach.
  • Po pierwszej części badania, pacjent wychodzi do łazienki, aby opróżnić pęcherz i wraca na badanie ewentualnego zalegania moczu.
 • USG ginekologiczne (transwaginalne)

  Badanie nie wymaga żadnego przygotowania. Nie należy przed badaniem mieć wypełnionego pęcherza, gdyż nie ma to wpływu na jakość uzyskiwanych obrazów, a może być przyczyną dodatkowego dyskomfortu w czasie badania.

  Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG narządu rodnego (w tym również przez powłoki brzuszne).

  W olbrzymiej większości przypadków, badanie jest niebolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania, jeżeli tak zdecydował ginekolog.

 • RTG kręgosłupa lędźwiowo

  • Każde zdjęcie RTG. u kobiet w wieku rozrodczym powinno być wykonywane w pierwszych 12 dniach cyklu (o ile lekarz nie zdecyduje inaczej), aby wykluczyć ryzyko powikłań ewentualnej ciąży.
  • Dzień przed badaniem dieta lekkostrawna (bez jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa), nie pić napojów gazowanych, nie palić.
  • Można trzy razy dziennie przyjmować po dwie kapsułki jednego z leków zmniejszających ilość gazów w jelitach np.: Espumisan lub Esputicon.
  • W dniu badania zadbać o wypróżnienie, należy być na czczo lub co najmniej 6 godzin po posiłku.
 • RTG stomatologiczne

  Należy:

  • Poinformować swojego lekarza o ciąży.
  • Wyjąć z kieszeni wszystkie metalowe przedmioty takie jak telefon, klucze, monety itp.
  • Wyłączyć telefon komórkowy.
  • Zdjąć kolczyki, łańcuszki itp.
  • Rozpuścić włosy, wyjmując z nich spinki oraz gumki.
  • Poinformować osobę wykonującą zdjęcia, jeśli noszony jest ruchomy aparat ortodontyczny lub proteza.
  • Nie poruszać się w czasie badania.
 • EKG

  Należy:

  • Przyjść 15–20 minut przed badaniem.
  • Odpocząć przed badaniem na poczekalni.
  • Wyłączyć telefon komórkowy.
  • Wyjąć z kieszeni wszystkie metalowe przedmioty takie jak telefon, klucze, monety itp.

Informator NFZ