Hydroterapia

HYDROMASAŻ KOŃCZYN GÓRNYCH, KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA

W zabiegu tym wykorzystuje się w celach leczniczych wpływ cieplny wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym. Zabiegi wykonuje się

w zbiornikach, przystosowanych do zabiegów na kończynach górnych lub na kręgosłupie i kończynach dolnych. Zbiorniki te są wyposażone w urządzenia o napędzie mechanicznym wprowadzającym wodę w ruch wirowy.

Efekt terapeutyczny:

Masaż wirowy (kąpiel wirowa) stanowi formę łagodnego masażu skojarzonego z wpływem ciepła. Powoduje ono rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawę ukrwienia, złagodzenie bólu.

Wskazania:

 • przewlekłe stany zapalne,
 • stany pourazowe,
 • przewlekłe zapalenie stawów,
 • zapalenie okołostawowe,
 • przykurcze bliznowate.

BICZE SZKOCKIE

Zabieg wodoleczniczy, w którym zasadniczy wpływ wywiera ciśnienie i temperatura uderzającego w ciało jednego lub wielu strumieni wody.

Efekt terapeutyczny:

Wpływają stabilizująco na autonomiczny układ nerwowy. Działają uspakajająco i relaksująco powodując zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i przekrwienie skóry poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Pobudzają krążenie i oddychanie oraz przemianę materii.

Wskazania:

 • nerwice,
 • zaburzenia ukrwienia obwodowego,
 • zaniki mięśniowe,
 • stany po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach,
 • stany po urazach tkanek miękkich,
 • zwyrodnienia stawów,
 • nadwaga.

Przeciwwskazania

 • miażdżyca tętnic,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba wieńcowa,
 • żylaki,
 • podeszły wiek.

MASAŻ PODWODNY RĘCZNY / MECHANICZNY Z KOLOROTERAPIĄ

Masaż podwodny stosowany jest z dobrym skutkiem jako masaż terapeutyczny całego ciała lub jako masaż poszczególnych części ciała. Wykonywany jest w wannie z hydromasażem (mechaniczny) lub pod wodą przy użyciu giętkiej rury z dyszą (ręczny). Efekt leczniczy uzyskujemy dzięki jednoczesnemu działaniu mechanicznemu i cieplnemu. Odpowiednia temperatura wody i siła strumienia zmniejsza napięcie mięśniowe i powoduje ogólne rozluźnienie.

Wskazania:

 • stany pourazowe w obrębie mięśni i stawów,
 • stany po przebytej chorobie Heinego-Medina,
 • atrofia mięśniowa,
 • zespół lędźwiowo-kulszowy,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • choroba Bechterewa,
 • choroba Buergera,
 • mialgia (bóle mięśniowe).

Przeciwwskazania

 • ostry stan zapalny,
 • skaza krwotoczna,
 • guzy skóry i tkanki podskórnej,
 • ciąża,
 • stany po zawale mięśnia sercowego, zaburzenia sercowo-naczyniowe,
 • nadciśnienie tętnicze powyżej 200/100 mmHg,
 • choroby nerek,
 • żylaki, stan po zakrzepowym zapaleniu żył kończyn dolnych, stan po owrzodzeniu podudzi,
 • aktywna gruźlica,
 • miesiączka,
 • rany skóry (także niekrwawiące),
 • egzema.

KĄPIEL PEREŁKOWA (MASAŻ POWIETRZNY) Z KOLOROTERAPIĄ

Masaż powietrzny i jego zastosowanie oparte jest na użyciu strumienia sprężonego powietrza wypuszczanego z malutkich dysz wbudowanych w dno wanny. Powietrze przechodzi przez wannę i przez ocieranie się przez powierzchnię ciała delikatnie masuje skórę i powierzchowna tkankę podskórną. Działa to uspokajająco, mając dobroczynny wpływ zarówno na stan psychiczny, jak i fizyczny pacjenta, uwalniając go od uczucia bólu i stresu. Masaż powietrzny standardowo stosuje się u pacjentów cierpiących na bezsenność nerwice i inne choroby układu nerwowego, jak również choroby układu ruch.

Wskazania:

 • nerwica naczynioruchowa, nerwica klimakteryczna,
 • bezsenność,
 • choroby neurologiczne,
 • choroby układu ruchu.

Przeciwwskazania

 • aktywna gruźlica,
 • miesiączka,
 • rany skóry,
 • egzema.

KOLOROTERAPIA (CHROMOTERAPIA)

Medycznie udowodnione efekty działania kolorów w widmie światła widzialnego stosowane są w celu wzmocnienia organizmu oraz uspokojenia i/lub leczenia umysłu, ciała i ducha. Źródło widma kolorów podświetla wodę przy pomocy diod i wpływa na funkcje ciała poprzez receptory wzroku. Chromoterapia jest metodą harmonizowania fizycznych, psychicznych oraz emocjonalnych aspektów osobowości przy użyciu kolorów.

PŁASZCZ WODNY

Jest to natrysk służący do masażu przy pomocy strumieni ciepłej i zimnej wody. Masaż składa się z natrysku spadkowego i natrysku bocznego.

Wskazania:

 • nerwice,
 • stany wyczerpania psychicznego,
 • nerwobóle,
 • gościec stawowy i tkanek miękkich,
 • przewlekłe schorzenia dróg oddechowych.

Przeciwwskazania

 • nerwobóle w ostrym stadium,
 • zaawansowana nerwica serca,
 • niewydolność krążenia,
 • choroba nadciśnieniowa,
 • choroba wieńcowa,
 • stany padaczkowe,
 • stany wyniszczenia,
 • zapalenie nerwów.

Cennik

 • Hydroterapia

  Hydroterapia

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – 10 wizyt

  700 zł

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – 5 wizyt

  375 zł

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  80 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – 10 zabiegów

  400 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – 5 zabiegów

  225 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  50 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny (15 – 20 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny (15 – 20 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż podwodny ręczny (15 – 20 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż podwodny ręczny (15 – 20 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż podwodny ręczny (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Płaszcz wodny (7 –10 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Płaszcz wodny (7 –10 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Płaszcz wodny (7 –10 minut) – jeden zabieg

  100 zł
 • Pakiet hydro

  Pakiet hydro

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny – 10 wizyt

  800 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny – 5 wizyt

  450 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny – jedna wizyta

  100 zł

  WSKAZANIA:

  Bóle kręgosłupa, stany przeciążeniowe.

  Wzmożone napięcie mięśniowe, obrzęki limfatyczne, cellulit.

 • Hydroterapia

  Hydroterapia

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – 10 wizyt

  700 zł

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – 5 wizyt

  375 zł

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  80 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – 10 zabiegów

  400 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – 5 zabiegów

  225 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  50 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny (15 – 20 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny (15 – 20 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż podwodny / perełkowy mechaniczny (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż podwodny ręczny (15 – 20 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż podwodny ręczny (15 – 20 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż podwodny ręczny (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  100 zł
 • Hydroterapia

  Hydroterapia

  Bicze (7 – 10 min) – 10 zabiegów

  800 zł

  Bicze (7 – 10 min) – 5 zabiegów

  450 zł

  Bicze (7 – 10 min) – jeden zabieg

  100 zł

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – 10 wizyt

  700 zł

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – 5 wizyt

  375 zł

  Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  80 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – 10 zabiegów

  400 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – 5 zabiegów

  225 zł

  Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 – 20 minut) – jeden zabieg

  50 zł

   

   

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01