Kto może skorzystać z usługi?

  • Pacjent, który w dniu złożenia zamówienia posiada aktywną deklarację lekarza POZ oraz przejdzie weryfikację eWuś.
  • Pacjent na dzień realizacji zamówienia na receptę nie korzysta ze świadczeń medycznych w lecznictwie szpitalnym stacjonarnym.
  • Recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana przez lekarza rodzinnego. Jeśli lek jest zlecany przez lekarza specjalistę niezbędna jest informacja dla lekarza rodzinnego o zalecanych lekach (ważna rok od daty wystawienia).
  • Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe.
  • Przy każdym zamówieniu decyzję o wystawieniu recepty podejmuje lekarz.

Termin realizacji zamówienia

  • Jeśli zamówienie wpłynęło do nas prawidłowo otrzymają Państwo potwierdzenie SMS lub e-mail o terminie odbioru recepty.
  • Czas realizacji to około 3 – 5 dni roboczych.
  • W przypadku, kiedy wystawienie recepty na podstawie formularza nie będzie możliwe, skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia wizyty do lekarza POZ.

Gdzie i kto może odebrać receptę?

  • Receptę należy odebrać w Przychodni AMODENT w której było składane zamówienie i w której Pacjent ma złożoną deklarację.
  • Można zrobić to osobiście lub poprzez osobę trzecią po zgłoszeniu się z pisemnym upoważnieniem. Należy na upoważnieniu wpisać Imię i Nazwisko osoby, która będzie odbierała zamówienie oraz nazwę . numer dokumentu ze zdjęciem.

Po zapoznaniu się z regulaminem w celu zamówienia recepty on-line kliknij tutaj:

Zamów receptę  →