Lekarz POZ

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

  • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG., RTG., USG) zgodnie z obowiązującym wykazem.

Inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką:

  • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
  • kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
  • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,