Certyfikowane systemy zarządzania

W Przychodni Amodent głęboko wierzymy, że poprawa jakości świadczonych usług może nastąpić tylko w warunkach rygorystycznego przestrzegania przepisów, norm i procedur regulujących prowadzenie działalności w obszarze ochrony zdrowia. Dlatego w 2007 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001, co potwierdza otrzymany przez nas certyfikat.

Certyfikacja obejmuje wszystkie nasze przychodnie oraz wszystkie zakresy świadczonych usług medycznych, do których należą:

 • Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna,
 • Stomatologia i Ortodoncja wraz z radiowizjografią stomatologiczną,
 • Rehabilitacja lecznicza,
 • Diagnostyka i Analityka medyczna,
 • Opieka pielęgniarska,
 • Profilaktyka i promocja zdrowia.

Aby doskonalić system jakości, w Przychodni Amodent wyznaczyliśmy następujące cele polityki jakości:

 1. Nawiązanie współpracy z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie,
 2. Zapewnienie Pacjentom najwyższej jakości świadczonych usług poprzez unowocześnianie sprzętu i infrastruktury Przychodni,
 3. Zapewnienie szybkiej dostępności do lekarzy,
 4. Zapewnienie, aby świadczone przez nas usługi były dla Pacjentów źródłem satysfakcji i zadowolenia,
 5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 1. Dążenie do utrzymania wysokiej pozycji rynkowej w branży usług medycznych, dbając o wzmocnienie wizerunku Przychodni,
 2. Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez ciągłą kontrolę i minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, ich skuteczną selekcję dla ponownego wykorzystania lub utylizacji przez uprawnione podmioty,
 3. Zapobieganie zagrożeniom środowiska naturalnego, poprzez zidentyfikowanie aspektów środowiskowych, w tym aspektów znaczących, oraz promowanie zasad ochrony i minimalizowania zużycia zasobów naturalnych.

Realizacja powyższych celów polityki jakości jest potwierdzana przez kolejne coroczne audity przeprowadzane przez QS Zürich AG – szwajcarską, akredytowaną jednostkę certyfikującą.