Ortodoncja

Nieprawidłowości zgryzu należy poddać jak najszybszemu leczeniu, gdyż mogą doprowadzić do poważnych wad w uzębieniu. Leczenie ortodontyczne dzieci i młodzieży daje doskonałe wyniki i zapobiega w przyszłości żmudnemu i długotrwałemu leczeniu. Również u dorosłych korekta wad zgryzu może być skuteczna z korzyścią nie tylko estetyczną ale przede wszystkim zdrowotną dla całego uzębienia.

Nasi specjaliści stosują aparaty stałe i ruchome w zależności od potrzeb każdego pacjenta.

 • Leczenie dzieci

  Leczenie dzieci

  Leczenia wad zgryzu u najmłodszych pacjentów odbywa się za pomocą ruchomych aparatów ortodontycznych. Wykorzystują one naturalne siły fizjologiczne związane ze wzrostem dziecka, które wpływają bardzo korzystnie na prawidłowe ustawienie zębów. Leczenie takie przynosi zadowalające i trwałe wyniki.

  Do lekarza ortodonty należy się zgłosić, kiedy zaobserwowaliśmy u naszego dziecka następujące parafunkcje (nawyki):

  • ssanie palca (powyżej 1 roku życia), smoczka, policzka, wargi,
  • obgryzanie paznokci, ołówków,
  • zgrzytanie zębami,
  • dysfunkcje (zaburzone czynności fizjologiczne),
  • nieprawidłowe ułożenie w czasie snu,
  • nieprawidłowe trzymanie dziecka w czasie karmienia,
  • stosowanie niewłaściwych smoczków,
  • przetrwanie niemowlęcego typu połykania (przy rozchylonych ustach) powyżej 3–4 roku życia,
  • nieprawidłowa dieta (podawanie dziecku tylko miękkich papkowatych pokarmów),
  • oddychanie przez nos,
  • nieprawidłowa wymowa,
  • przyczyną wad zgryzu mogą także być urazy i próchnica (przedwczesna utrata zębów mlecznych lub usunięcie zębów stałych) oraz wady genetyczne.
 • Leczenie dorosłych

  Leczenie dorosłych

  Leczenie można rozpocząć niezależnie od wieku pacjenta pod warunkiem wystarczającej ilości kości oraz brak stanów zapalnych przyzębia (dziąseł). Niezbędną czynnością przed założeniem aparatu ortodontycznego jest wyleczenie wszystkich zębów oraz ich zabezpiecznie preparatami fluorkowymi.

  Każde leczenie w naszej Przychodni rozpoczyna się od wykonania modeli diagnostycznych i wykonania zdjęć rentgenowskich. Na ich podstawie lekarz ortodonta opracowuje plan leczenia, który następnie zostaje przedstawiony Pacjentowi.

  W trakcie leczenia ortodontycznego Pacjent musi się zgłaszać na wizyty kontrolne. W związku z planowym przemieszczaniem się zębów lekarz aktywuje odpowiednio założony aparat. Leczenie trwa średnio 1,5 roku do 2 lat. W niektórych przypadkach wymaga zmiany kształtów zębów oraz mostów lub uzupełnień protetycznych brakujących zębów.

 • Po zdjęciu aparatu

  Po zdjęciu aparatu

  Aparat ortodontyczny zdejmuje się po uzyskaniu prawidłowego zgryzu. W celu utrwalenia efektów leczenia, należy założyć aparat retencyjny, który może być ruchomy lub stały w postaci szyny przyklejanej po wewnętrznej stronie zębów. Noszenie takiego aparatu zapobiegnie nawrotowi wady, gdyż pozwoli na prawidłową odbudowę kości w nowych warunkach zgryzowych

 • Higiena

  Higiena

  Najważniejszym elementem każdego leczenia ortodontycznego jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Noszenie aparatu ortodontycznego utrudnia właściwe czyszczenie zębów. Należy stosować specjalne szczoteczki zębowe oraz postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. W naszej Przychodni każdy z pacjentów po założeniu aparatu ortodontycznego zostaje odpowiednio poinstruowany. Profesjonalne zabiegi higieniczne w gabinecie stomatologicznym zapobiegają rozwojowi próchnicy i niepotrzebnemu przerwaniu leczenia ortodontycznego.

 • Kiedy należy zgłosić się do ortodonty

  Kiedy należy zgłosić się do ortodonty?

  • jeśli nie jesteś zadowolony z ustawienia swoich zębów,
  • przy wyrzynaniu się „ósemek” masz wrażenie, że zęby przestają sie mieścić w łuku,
  • jeśli zęby wrzynają się krzywo, poza łukiem zębowym,
  • masz problemy z prawidłowym żuciem, zwieraniem,
  • pojawia się zgrzytanie,
  • twoje zęby ulegają starciu/ rozchwianiu/ korony niektórych zębów sie wydłużają,
  • masz bóle stawów skronowo żuchwowych.

 

Cennik

 • Ortodoncja – Aparaty Stałe

  Aparaty stałe

  1 łuk estetyczny samoligaturujący

  od 3200 do 4500 zł

  1 łuk metalowy klasyczny

  2200 zł

  Aparat Bi-Helix / Quad – Helix / Łuk Podniebienny

  450 zł

  Aparat GMD

  brak zł

  Aparat Nanca

  500 zł

  Aparat Pendulum

  brak zł

  Lip Bumper lutowany

  brak zł

  Retainer stały – jeden ząb

  70 zł

  Zdjęcie aparatu 1 łuk

  250 zł
 • Ortodoncja – Aparaty ruchome

  Aparaty ruchome

  Aparat elastyczny – dwuszczękowy

  750 zł

  Aparat ruchomy I – szczękowy

  750 zł

  Aparat ruchomy II – szczękowy

  900 zł

  Aparat Stockficha

  1100 zł

  Płytka przedsionkowa

  od 200 zł

  Utrzymywacz przestrzeni

  450 zł

  Wizyta kontrolna aparatu ruchomego – dwa łuki

  200 zł

  Wizyta kontrolna aparatu ruchomego – jeden łuk

  150 zł
 • Ortodoncja – Aparat Clear-Aligner

  Aparat Clear-Aligner

  Analiza komputerowa, Set – up, model pokazowy – 1 łuk

  brak zł

  Aparat Clear-Aligner – 1 szyna

  800 zł

  Aparat Clear-Aligner – 2 szyny

  900 zł

  Aparat Clear-Aligner – 3 szyny

  1000 zł
 • Ortodoncja – Chirurgia ortodontyczna

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01