Dla pacjenta

W tej części portalu znajdą Państwo niezbędne informacje przed wizytą lekarską, ważne telefony oraz druki do pobrania. Pragniemy przedstawić naszym Pacjentom najciekawsze oraz najbardziej przydatne wiadomości z zakresu medycyny.

Zachęcamy Państwa do wyrażania swojej opinii oraz spostrzeżeń w anonimowej ankiecie. Państwa zdanie jest dla nas ważne i pozwoli nam poprawić jakość udzielanych świadczeń.

Ankieta satysfakcji z wizyty Opinie Pacjentów

 

Rejestracja

 • Czy jeśli zgłoszę się na wizytę bez dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem odbędzie się wizyta lekarska?

  Bez potwierdzenia tożsamości Pacjenta konsultacja lekarska lub wizyta stomatologiczna nie odbędzie się, chyba, że jest świadczenie medyczne ratujące życie.

 • Czy mogę odmówić podania danych adresowych?

  Nie, w celu rejestracji Pacjenta na wizytę dane adresowe są niezbędne, chociażby, żeby poinformować Pacjenta pilnie o wynikach badań lub skontaktować się pisemnie w innym celu.

 • Czy płyną dla mnie jakieś korzyści z podania przeze mnie numeru telefonu komórkowy?

  Dzięki kontaktowi telefonicznemu możemy Pacjenta poinformować o zmianie terminu wizyty z powodu np. absencji lekarza, przypomnieć o terminie wizyty lub poinformować o ważnych sprawach związanych z wizytą czy wynikami badań. W przypadku zapisania Pacjenta do kolejki osób oczekujących na wizytę NFZ mamy też możliwość przesunięcia Pacjenta na wcześniejszy termin.

 • Czy jeśli chcę umówić się na wizytę w ramach ubezpieczenia NFZ, a nie mam przy sobie skierowania wizyta zostanie zarejestrowana?

  Tak, ale jeśli Pacjent w ciągu 14 dni nie doniesie skierowania (musi nastąpić to przed wizytą), zostanie usunięty z kolejki. W przypadku wizyt pierwszorazowych kardiologicznych skierowanie niezbędne jest już w dniu zapisu, ponieważ rejestracja odbywa się także w systemach medycznych NFZ. Natomiast poradnie takie jak okulistyczna, laryngologiczna i ginekologiczna nie wymagają posiadania skierowania.

 • Moja wizyta lekarska nie odbyła się o czym powiadomiono mnie dopiero w placówce.

  Jeśli placówka medyczna nie posiada aktualnego numeru telefonu lub został on nieprawidłowo podany nie mamy możliwości skontaktowania się z Pacjentem w celu przełożenia wizyty. Proszę zawsze informować rejestrację o zmianie numeru telefonu i/lub adresu. Pacjent zostaje zawsze umówiony na nowy termin.

 • Czy jeśli system eWuś nie potwierdza mojego ubezpieczenia mogę odmówić podpisania oświadczenia?

  Jeśli nie ma możliwości elektronicznego zweryfikowania ubezpieczenia w systemie informatycznym eWuś, to Pacjent ma obowiązek podpisać oświadczenie. W przeciwnym wypadku wizyta NFZ nie odbędzie się, gdyż nie zostanie ona zrefundowana.

 • Dlaczego na rejestracji udzielono mi informacji, że pierwszy wolny termin na wizytę NFZ dostępny jest za kilka miesięcy, a w systemie on-line widzę, że są wolne miejsca za kilka dni?

  Przychodnię obowiązują umowy zawarte z NFZ, które określają ilość przyjętych pacjentów w ciągu miesiąca. Mimo, że są wolne miejsca w terminarzu nie można zapisać więcej pacjentów na wizytę w ramach ubezpieczenia NFZ. Pacjent może skorzystać z wcześniejszych terminów, ale wyłącznie w ramach wizyty płatnej.

Rękojmia i Gwarancja

 • Czy przysługuje mi rękojmia z tytułu awarii pracy protetycznej lub utraty wypełnienia?

  Tak, w przypadku awarii pracy stomatologicznej, utraty wypełnienia, bólu zęba, którego leczenie zostało rozpoczęte w Przychodni Amodent Pacjent powinien zgłosić się na rejestrację placówki w której był leczony. Pacjent zostanie zapisany na pierwszy wolny termin do lekarza prowadzącego lub jeśli sytuacja będzie wymagała szybkiego działania, to na pierwszy wolny termin do innego lekarza.

 • Czy jeśli zgubiłam paragon, mogę zgłosić się z reklamacją?

  Tak, potwierdzeniem realizacji wizyty będzie zawsze dokumentacja medyczna.

 • Czy jeśli nie chcę skorzystać z rękojmi, zostaną zwrócone mi pieniądze?

  W przypadku reklamacji należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub innego lekarza w Przychodni Amodent. Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków, jeśli nie chce podjąć się dalszego leczenia z tytułu rękojmi w AMODENT.

 • Czy jeśli nie chcę skorzystać z rękojmi i świadczenie medyczne o charakterze „naprawczym” zostało zrealizowane w innej placówki zostaną zwrócone mi pieniądze?

  W przypadku reklamacji należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub innego lekarza w Przychodni Amodent. Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków, jeśli nie chce podjąć się dalszego leczenia z tytułu rękojmi lub skorzystał z leczenia u innego świadczeniodawcy.

 • Na co i na jak długo dostanę gwarancję?

  Gwarancją są objęte wszystkie wyroby medyczne takie jak prace protetyczne lub ortodontyczne przez okres 1 roku. Gwarancja przysługuje tylko tym Pacjentom, którzy stosowali się do zaleceń lekarza i zgłaszali się na wizyty kontrolne. W uzasadnionych przypadkach, kiedy leczenie medyczne jest warunkowe (lekarz poinformował Pacjenta o dużym ryzyku niepowodzenia), gwarancja może zostać skrócona lub w ogóle Pacjentowi nie przysługiwać.

 • Czy w przypadku wizyty gwarancyjnej odbędzie się ona poza kolejnością?

  W przypadku wizyty gwarancyjnej należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub innego lekarza w Przychodni Amodent. Pacjent zostanie umówiony na pierwszy wolny termin do lekarza prowadzącego lub innego lekarza. Pacjent nie zostanie przyjęty poza godzinami pracy poradni.

Płatności

 • Czy mogę zapłacić za usługę medyczną kartą płatniczą?

  Tak, honorujemy zarówno karty płatnicze Visa oraz MasterCard. W przypadku awarii terminala płatniczego, informacja o tym będzie znajdowała się na rejestracji.

 • Co w przypadku, kiedy okazało się, że nie mam wystarczającej ilości pieniędzy za wizytę, a moja karta płatnicza nie działa?

  W takiej sytuacji wręczana jest Pacjentowi faktura z formą płatności przelew i z terminem płatności. Pacjent dodatkowo podpisuje oświadczenie, w którym zobowiązuję się do niezwłocznego uiszczenia zapłaty za zrealizowaną usługę, nie później niż w ciągu trzech dni od daty podpisania oświadczenia, pod rygorem formalnej egzekucji należności wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

 • Czy mogę zapłacić za usługę medyczną przelewem?

  Taka forma płatności obowiązuje wyłącznie za usługi implantologiczne lub ortodontyczne po wcześniejszym zawarciu pisemnej umowy między Pacjentem, a Przychodnią Amodent. Za wszystkie inne usługi pacjent może rozliczyć się gotówką lub kartą płatniczą w placówce medycznej.

 • Czy otrzymam fakturę, jeśli mam kilka paragonów z różną datą usług medycznych?

  Tak, ale należy zgłosić się ze wszystkimi paragonami. Pracownik recepcji wystawi zbiorczą fakturę najdalej za 3 miesiące wstecz.

 • Czy otrzymam imienny paragon?

  Nie wystawiamy imiennych paragonów. Możemy wystawić fakturę VAT, w tym przypadku usługi medyczne są zwolnione z podatku. Ze względu na ochronę danych osobowych na paragonie nie ma informacji związanych z charakterem wizyty medycznej.

 • Czy mogę otrzymać pisemne oświadczenie o przebiegu mojej wizyty lekarskiej dla sądu lub ubezpieczyciela?

  Tak, ale jest ono płatne zgodnie z cennikiem Amodent.

 • Jaki czas po otrzymaniu paragonu mogę zgłosić się po fakturę?

  Zgodnie z rozporządzeniem z 2014 r. zarówno osoba prywatna jak i przedsiębiorca może poprosić o wystawienie faktury do 3 pełnych miesięcy wstecz od daty realizacji usługi. Zgłaszając się po fakturę należy okazać paragon.

 • Została wręczona mi faktura za usługę medyczną, ale nie dano mi paragonu.

  Paragon drukowany jest zawsze. W przypadku wystawiania faktury, paragon załączany jest do kopii faktury i zostaje u wystawiającego.