Masaże

Masaż to zabieg fizjoterapeutyczny polegający w swej klasycznej formie na wykonywaniu rękoma głaskania, ugniatania, rozcierania, oklepywania ciała w odpowiedniej kolejności i kierunku. W niektórych przypadkach wykonuje się również wibrację czy też innego rodzaju specjalistyczne chwyty pomagające w uzyskaniu pożądanego efektu. Masaż może mieć cele lecznicze, relaksacyjne lub przygotowywać mięśnie do wysiłku.

Aby podczas wykonywania masażu oraz po jego zakończeniu uzyskiwać założone efekty, niezbędna jest fachowa wiedza z zakresu anatomii oraz fizjologii człowieka jaką dysponuje nasza kadra fizjoterapeutów.

Przed podjęciem decyzji o chęci skorzystania z masażu, dbając o bezpieczeństwo naszych pacjentów, prosimy zapoznać się ze wskazaniami, a także przeciwwskazaniami dotyczącymi tego typu zabiegów.

Nasza oferta

 • masaż całego kręgosłupa,
 • masaż całego kręgosłupa z mobilizacją stawów międzykregowych,
 • masaż częściowy kręgosłupa z mobilizacją stawów międzykręgowych,
 • masaż częściowy kręgosłupa,
 • masaż kończyny górnej,
 • masaż kończyny dolnej,
 • masaż okołostawowy z mobilizacją,
 • masaż limfatyczny (mechanicznyc) (BOA).

Wskazania do masażu

 • zaburzenia funkcji mięśni w następstwie chorób mięśni lub stawów, urazów, bezczynności,
 • zaburzenia czynności mięśni oddechowych (np. w niektórych chorobach płuc i oskrzeli),
 • choroby reumatyczne,
 • stany po operacjach narządu ruchu,
 • stany po urazach,
 • przeciążenia mięśni,
 • obrzęki z różnych przyczyn,
 • neuralgie, zespoły bólowe kręgosłupa,
 • zaburzenia przemiany materii,

Przeciwwskazania do masażu

 • gorączka,
 • hemofilia,
 • miażdżyca naczyń,
 • stwardnienie rozsiane,
 • zapalenia węzłów chłonnych,
 • owrzodzenie podudzi, tętniaki,
 • wszelkie postacie nowotworów,
 • stany zapalne i alergiczne skóry,
 • menstruacja (szczególnie przy masażu brzucha),
 • stanach zapalnych dróg żółciowych i narządów miednicy mniejszej,
 • wylewy krwawe pourazowe w stawach i mięśniach do 72h po urazie,
 • chorobie wrzodowej żołądka, dwunastnicy, kamicy nerkowej, wątrobowej,
 • zakrzepy, zapalenia żył (masaż wskazany 6 miesięcy po ustąpieniu stanu zapalnego)

Cennik

 • Masaż

  Masaż

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – 10 zabiegów

  1000 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – 5 zabiegów

  550 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – jeden zabieg

  120 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż ręczny.

  Masaż bańką chińską (30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż bańką chińską (30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż bańką chińską (30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – 10 zabiegów

  1300 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – 5 zabiegów

  700 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – jeden zabieg

  150 zł

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – 10 zabiegów

  1000 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – 5 zabiegów

  550 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – jeden zabieg

  120 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż mechaniczny.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż mechaniczny.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż mechaniczny.

 • Masaż

  Masaż

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – 10 zabiegów

  1000 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – 5 zabiegów

  550 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – jeden zabieg

  120 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż ręczny.

  Masaż bańką chińską (30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż bańką chińską (30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż bańką chińską (30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – 10 zabiegów

  1300 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – 5 zabiegów

  700 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – jeden zabieg

  150 zł

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – 10 zabiegów

  1000 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – 5 zabiegów

  550 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – jeden zabieg

  120 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż mechaniczny.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż mechaniczny.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż mechaniczny.

 • Masaż

  Masaż

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – 10 zabiegów

  1000 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – 5 zabiegów

  550 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny dolnej (30 minut) – jeden zabieg

  120 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż ręczny.

  Drenaż limfatyczny kończyny górnej (30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż ręczny.

  Masaż bańką chińską (30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż bańką chińską (30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż bańką chińską (30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – 10 zabiegów

  1300 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – 5 zabiegów

  700 zł

  Masaż całościowy (45 minut) – jeden zabieg

  150 zł

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy części ciała (20 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż jednego odcinka ciała.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – 10 zabiegów

  1000 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – 5 zabiegów

  550 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż leczniczy kręgosłupa (30 minut) – jeden zabieg

  120 zł

  Masaż całego kręgosłupa.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  Masaż mechaniczny.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  Masaż mechaniczny.

  Masaż limfatyczny BOA (do 30 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  Masaż mechaniczny.

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2022.02.01