Przychodnia Amodent zapewnia Pacjentom kompleksowe podejście do ochrony zdrowia, oferując świadczenia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji i Diagnostyki. W naszej sieci funkcjonują cztery placówki, które dla uproszczenia nazywamy zgodnie z ich lokalizacją:

  1. „Przychodnia Ursus” mieści się w Ursusie, przy ul. Dzieci Warszawy 29.
  2. „Przychodnia Skorosze” mieści się w Ursusie, przy ul. Skoroszewskiej 7, w okolicach Leroy Merlin i Centrum Handlowego Skorosze.
  3. „Przychodnia Piastów” mieści się w Piastowie, przy ul. Paderewskiego 13.
  4. „Centrum Rehabilitacji” mieści się w Ursusie, przy ul. Skoroszewskiej 11, w pobliżu wjazdu na Skorosze od strony Alei Jerozolimskich.

Nasze przychodnie różnią się profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych, co graficznie przedstawia poniższa tabela. Przypominamy, że świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej są dostępne tylko w Przychodni Ursus i Przychodni Piastów. Z kolei od 2016 roku w Przychodni Ursus nie są już udzielane świadczenia w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza – w tym celu zapraszamy do Centrum Rehabilitacji.

Zakres usług świadczonych w naszych Przychodniach


Podstawowa Opieka Zdrowotna

Opieka Specjalistyczna

Stomatologia

Rehabilitacja

Badania analityczne

Diagnostyka

Sklep rehabilitacyjny

Przychodnia
Ursus

Przychodnia
Skorosze

Przychodnia
Piastów

Centrum
Rehabilitacji