Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

ZABIEG WODNY I + SAUNA – 60 zł 50 zł

Pacjent może wybrać jeden z zabie­gów wod­nych takich jak wirówka koń­czyn gór­nych, wirówka koń­czyn dol­nych, płaszcz wodny oraz dodat­kowo sko­rzy­stać z jed­nej z saun: fiń­ska, rzym­ska lub IR.

Czas zabiegu wynosi 10–15 min i uza­leż­niony jest od wska­zań medycz­nych.
Czas korzy­sta­nia z sauny do 30 minut.

Pro­mo­cja obo­wią­zuje wg kolej­no­ści zapisu do końca 2017 roku.

ZABIEG WODNY II + SAUNA – 65 zł 55 zł

Pacjent może wybrać jeden z zabie­gów wod­nych takich jak masaż podwodny, masaż relak­sa­cyjny, kąpiel pereł­kowa oraz dodat­kowo sko­rzy­stać z jed­nej z saun: fiń­ska, rzym­ska lub IR.

Czas zabiegu wynosi 15–20 min i uza­leż­niony jest od wska­zań medycz­nych.
Czas korzy­sta­nia z sauny do 30 minut.

Pro­mo­cja obo­wią­zuje wg kolej­no­ści zapisu do końca 2017 roku.

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017