Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Od dnia 16.12.2019 do odwołania, pobrania analityczne będą wykonywane w Przychodni Amodent przy ul. Dzieci Warszawy 29.   Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników Przychodni AMODENT. Oszuści próbują wejść do mieszkań pod różnym pretekstem np. przeprowadzenia ankiety. Każdy taki przypadek należy zgłosić Policji. Prosimy o zachowanie ostrożności. Informujemy, że wszystkie wizyty domowe lekarskie są zawsze z Państwem ustalane telefonicznie i nie prowadzimy żadnych ankiet w Państwa miejscu zamieszkania. Dyrekcja Amodent

Śnieżnobiały uśmiech  z  rabatem 20% Zapraszamy Państwa na promocyjne zabiegi higienizacyjne wykonywane przez naszych lekarzy oraz higienistki stomatologiczne. Promocja na zabiegi: Pakiet Higienizacyjny – skaling, piaskowanie, fluoryzacja, polishing Pakiet Higienizacyjny Premium* – skaling, piaskowanie preparatem Sylc, fluoryzacja, polishing Wybielanie Metodą Lampy Beyound* – preparat Opalescence. *Dotyczy Placówki Amodent przy ul. Skoroszewska 7 lok. U1 Promocja…

Piękny i zdrowy uśmiech  z  rabatem 20% Zapraszamy Państwa na promocyjne zabiegi higienizacyjne wykonywane przez naszych lekarzy oraz higienistki stomatologiczne. Promocja na zabiegi: skaling piaskowanie fluoryzacja lakowanie leczenie nadważliwości remineralizacja preparatem Sylc wybielanie z higienizacją. Wybielanie zębów dostępne jest wyłącznie w placówce Skorosze. Placówka stosuje metodę wybielania zębów z wykorzystaniem lampy. Promocja na wybielanie zębów…

Piaskowanie zębów Piaskowanie zębów to zabieg higienizacyjny polegający na czyszczeniu zębów najczęściej raz na 6 miesięcy. Zabieg ten wykonywany jest przy użyciu urządzenia zwanego piaskarką i dwuwęglanu sodu, który usuwa z powierzchni zębów przebarwienia, drobiny kamienia nazębnego, a także osad. Preparat hydroksyapatytowy Sylc zawiera w 100% sproszkowane szkło bioaktywne, które naturalnie łączy się z tkanką…

Zapraszamy wszystkie Panie na bezpłatne badania cytologiczne w ramach świadczeń NFZ. Wykonanie cytologii nie wymaga skierowania. Badania odbywają się w Przychodniach Amodent: ul. Skoroszewska 7, Warszawa, tel. 22 412 00 11 ul. Dzieci Warszawy 29, Warszawa, tel. 22 413 26 26 ul. Paderewskiego 13, Piastów, tel. 22 753 85 85 Zapewniamy szybkie i dogodne terminy…

Zachęcamy Państwa do wyrażania swojej opinii oraz spostrzeżeń w anonimowej ankiecie. Państwa zdanie jest dla nas ważne i pozwoli nam poprawić jakość udzielanych świadczeń. Zachęcamy do podzielenia się z nami doświadczeniem jakie zdobyli Państwo odwiedzając nasze placówki.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z promocji na pakiety Spa i Sauny!

Wizyty pierwszorazowe dzieci u lek. spec. Anny Piróg-Bednarskiej na Skoroszewskiej 7 z 20% rabatem. W naszych gabinetach dzieci czują się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki profesjonalnemu podejściu lekarzy znika strach przed stomatologiem. Staramy się, aby wszystkie zabiegi były maksymalnie bezbolesne, jeśli wymaga tego zabieg, podajemy  bezpieczne znieczulenia dla najmłodszych pacjentów.   Promocja zakończona!  

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz lekarz dentysta MBA Przemysław Kurpiel został wyróżniony przez szwajcarską firmę implantologiczną Thommen Medical ® oraz polskiego dystrybutora firmę C. Witt. Doktor Przemysław Kurpiel zajmuje się leczeniem implantologicznym od początku swojej kariery zawodowej. Swoją wiedzę zdobywał na licznych szkoleniach krajowych oraz międzynarodowych. Z zakresu implantologii posiada międzynarodowy tytuł…

Lek. dent.  dr n. med. Katarzyna Białoszewska od 1 maja nie będzie przyjmowała pacjentów w Przychodni Amodent przy ulicy Dzieci Warszawy. Zapraszamy na wizyty wyłącznie komercyjne do placówki przy ul. Skoroszewska 7 lok. U1. Telefon do rejestracji: 22 412 00 11 lub 412 00 22. Zakres usług: Stomatologia Zachowawcza Dzieci i Dorosłych Endodoncja Profilaktyka Stomatologia Estetyczna…

Promocja na wybrane produkty ze sklepu rehabilitacyjnego.

Od marca w Centrum Rehabilitacji Amodent dostępne są wizyty u lekarza ortopedy. Do dyspozycji pacjentów dostępne są konsultacje ortopedyczne dla dorosłych i dzieci, zabiegi USG a także możliwość założenia gipsu syntetycznego oraz podania czynnika wzrostu PRP. Cena konsultacji ortopedycznej wynosi 100 zł.

Od dziś otrzymają Państwo SMSa z przypomnieniem o terminie Państwa wizyty lub jej zmianie, czy anulacji. SMS dotrze do Państwa na dobę przed planowaną wizytą. Jeśli nie otrzymaliście Państwo powiadomienia, prosimy o sprawdzenie w czasie wizyty w placówce, czy podaliście Państwo aktualny i dobry numer telefonu komórkowego.

Szanowni Państwo, Nastąpiła zmiana numerów telefonów w Przychodni Amodent w Ursusie. Prosimy kontaktować się z nami pod numerami: 22 416 26 26 oraz 22 416 36 36. Zapraszamy!

Przy­chod­nia Amo­dent pod­pi­sała nowe umowy z NFZ dla świad­czeń w rodzaju Reha­bi­li­ta­cja Lecz­ni­cza i Lecze­nie Sto­ma­to­lo­giczne

Od paździer­nika w Przy­chodni Amo­dent przy ulicy Sko­ro­szew­skiej 7 jest dostępne pomiesz­cze­nie do hydro­te­ra­pii

W Przy­chodni Amo­dent w Pia­sto­wie i w Ursu­sie dostępne są już szcze­pionki przy­go­to­wane na nad­cho­dzący sezon zacho­ro­wań na grypę.

Rze­telna dia­gno­styka jest pod­stawą sku­tecz­nego lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­nego. Dla­tego w ciągu ostat­nich mie­sięcy inwe­sto­wa­li­śmy w jej roz­wój.

Ład­niej­sza, czy­telna, bar­dziej funk­cjo­nalna – liczymy, że z chę­cią będzie­cie Pań­stwo z niej korzy­stać!

ZABIEG WODNY I + SAUNA – 60 zł 50 zł Pacjent może wybrać jeden z zabie­gów wod­nych takich jak wirówka koń­czyn gór­nych, wirówka koń­czyn dol­nych, płaszcz wodny oraz dodat­kowo sko­rzy­stać z jed­nej z saun: fiń­ska, rzym­ska lub IR. Czas zabiegu wynosi 10–15 min i uza­leż­niony jest od wska­zań medycz­nych. Czas korzy­sta­nia z sauny do 30 minut. Pro­mo­cja obo­wią­zuje wg kolej­no­ści zapisu…

Od 20 stycznia 2016, przy ul. Dzieci Warszawy nie będą już udzielane świadczenia w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

  Szanowne Panie, zapraszamy na bezpłatne badanie cytologiczne. Badanie nie wymaga skierowania i jest realizowana w ramach świadczeń NFZ. Zapisów można dokonywać telefonicznie lub osobiście w poniższych placówkach: Warszawa, ul. Skoroszewska 7 lok. U1, tel: 22 412 00 11 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 29, tel: 22 416 26 26 Piastów, ul. Paderewskiego 13, tel: 22…

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017