Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Szanowni Państwo,

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie Państwa i Nasze zmieniamy zasady funkcjonowania pracy w naszych placówkach.

 

W trosce o osoby przebywające w placówce ograniczamy kontakt bezpośredni z pracownikami recepcji, bardzo prosimy o kontaktowanie się poprzez:

 

  • formularze na naszej stronie internetowej
  • telefonicznie w godzinach pracy przychodni
  • wypełnienie kwestionariusza przed placówką i wrzucenie go do skrzynki pocztowej

 

Praca Poradni Lekarzy POZ oraz Lekarzy Specjalistów w okresie epidemii

Lekarze będą udzielać teleporad. Do placówek będziemy zapraszać jedynie pacjentów pierwszorazowych oraz przypadki pilne, zgodnie z obowiązującym harmonogramem przyjęć (kolejką osób oczekujących). O konieczności przyjęcia pacjenta w placówce decyduje lekarz po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej będą kontaktować się telefonicznie z tymi z Państwa, którzy mieli zaplanowane wizyty (teleporady nie są dostępne dla pacjentów pierwszorazowych).

 

Praca Poradni Rehabilitacyjnej w okresie epidemii

Będziemy Państwa zapraszać na zaległe wizyty w poradni rehabilitacyjnej i na zabiegi fizjoterapeutyczne, prosimy o oczekiwanie na kontakt z naszej strony. Terminy realizacji świadczeń uległy zmianie.

 

Praca Poradni Stomatologicznej w okresie epidemii

Planujemy rozpocząć dyżury wyłącznie komercyjne w maju.

 

Bezpieczeństwo naszych pacjentów zawsze było i jest naszym priorytetem. Opracowaliśmy Księgę postępowania w placówce medycznej w czasie trwania epidemii i stanu zagrożenia na podstawie rekomendacji i wytycznych między innymi: Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w sprawie postępowania w gabinecie stomatologicznym w okresie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego. Prosimy, aby mieli Państwo na uwadze, że nie da się wyeliminować ryzyka zakażenia patogenem w 100%. Wszystkich naszych pracowników, tak jak i lekarzy, obowiązuje ścisłe przestrzeganie rygorów sanitarnych, przeszli oni dodatkowe szkolenie w celu wypracowania najbezpieczniejszego algorytmu postępowania. Pacjenci są zobowiązani do noszenie maseczek szczelnie zakrywających usta i nos, dezynfekcji rąk oraz noszenia rękawiczek jednorazowych na terenie placówki. Osoby zgłaszające się na wizytę muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz podpisać oświadczenie dotyczące ryzyka zakażenia się patogenami. Każdy pacjent będzie miał mierzoną temperaturę. Zmianie uległa także organizacja przyjęć w taki sposób, by ograniczyć kontakt pacjentów. Prosimy o punktualne przychodzenie na swoje wizyty oraz stosowanie się do poleceń personelu. Stosujemy środki do dezynfekcji wyłącznie sprawdzonych producentów oraz naświetlanie pomieszczeń lampami UV typu C. Personel stomatologiczny, który znajduje się w grupie największego ryzyka został ubrany w kombinezony ochronne oraz fartuchy sterylne. Po każdej wizycie gabinety są bardzo starannie dezynfekowane i przygotowywane do ponownego przyjęcia.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Przychodni AMODENT

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017