Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie Państwa i Nasze zmieniamy zasady funkcjonowania pracy w Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Lekarzy Specjalistów.

Zasady zapisu:

Kontynuujemy zapisy do lekarzy na NFZ jak i na wizyty komercyjne. Zgodnie z Polityką Prywatności i dla bezpieczeństwa Państwa danych osobowych możliwość zapisu na wizytę lekarską lub zabiegi fizjoterapeutyczne odbywa się poprzez:

formularze na naszej stronie internetowej

• telefonicznie w godzinach pracy przychodni

• wypełnienie kwestionariusza przed placówką i wrzucenie go do skrzynki pocztowej

Zasady przyjęć:

Prosimy o oczekiwanie na kontakt z naszej strony w terminie planowanej wizyty. Lekarze będą udzielać teleporad oraz zapraszać Państwa na wizyty w placówce w uzasadnionych przypadkach. Każdy z pacjentów zgłaszający się do placówki będzie musiał wypełnić oświadczenie dotyczącym ryzyka zarażenia się patogenami oraz wywiad epidemiologiczny. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja, czy wizyta w placówce może się odbyć.

Kolejność i termin przyjęć:

Realizację świadczeń zaczynamy od tego momentu kolejki, w którym przerwaliśmy przyjęcia pacjentów, tym samym późniejsze terminy mogą ulec przesunięciu. Nie możemy dopisywać nowych pacjentów przed już oczekującymi. W związku z wprowadzeniem specjalnych procedur i zmniejszeniem ilości pacjentów równocześnie przebywających w placówce, czas oczekiwanie na realizację wizyty stacjonarnej może się wydłużyć. Będziemy sami kontaktować się w celu ustalenia nowego terminu, gdyby uległ on zmianie.

Przypominamy, że w przypadku wizyt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązują kolejki osób oczekujących oraz limity punktów do poradni. Nowi pacjenci zostają zapisani w kolejkę osób oczekujących, a teleporady oraz wizyty stacjonarne będą realizowane zgodnie
z harmonogramem przyjęć oraz z dostępnością lekarzy.

Zasady wizyty w placówce:

Po potwierdzeniu telefonicznie wizyty w placówce, należy zapoznać się z instrukcją przyjęcia na wizytę w okresie trwania epidemii oraz zgłosić się z podpisanym oświadczeniem dotyczącym ryzyka zarażenia się patogenami. W placówce zostanie dokonany pomiar temperatury.

Instrukcja do pobrania     Oświadczenie do pobrania.

Czy wizyta w placówce Amodent jest bezpieczna?

Bezpieczeństwo naszych pacjentów zawsze było i jest naszym priorytetem. Opracowaliśmy Księgę postępowania w placówce medycznej w czasie trwania epidemii i stanu zagrożenia na podstawie rekomendacji i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ale nie da się wyeliminować ryzyka w 100%. Wszystkich naszych pracowników, tak jak i lekarzy, obowiązuje ścisłe przestrzeganie rygorów sanitarnych, przeszli oni dodatkowe szkolenie w celu wypracowania najbezpieczniejszego algorytmu postępowania. Pacjenci są zobowiązani do noszenie maseczek szczelnie zakrywających usta i nos, dezynfekcji rąk oraz noszenia rękawiczek jednorazowych na terenie placówki. Osoby zgłaszające się na wizytę muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz podpisać oświadczenie dotyczące ryzyka zakażenia się patogenami. Każdy pacjent będzie miał mierzoną temperaturę. Zmianie uległa także organizacja przyjęć w taki sposób, by ograniczyć kontakt pacjentów. Prosimy o punktualne przychodzenie na swoje wizyty oraz stosowanie się do poleceń personelu. Stosujemy środki do dezynfekcji wyłącznie sprawdzonych producentów oraz naświetlanie pomieszczeń lampami UV typu C.

Z poważaniem,
Dyrekcja Przychodni AMODENT

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017