Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Zgodnie z u stawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia w Placówkach Przychodni AMODENT zostało uruchomione raportowanie zdarzeń medycznych oraz umożliwiona jest wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem Systemu e–Zdrowie (P1).

Do systemu P1 są przekazywane informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski (niezależnie od płatnika) oraz obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Celem raportowania tych danych jest zamieszczenie w Systemie Informacji Medycznej syntetycznego opisu udzielonego świadczenia zdrowotnego. Ma on stanowić wartościową, a zarazem zwięzłą informację dla innych pracowników medycznych, którzy będą zapoznawali się z tymi danymi np. w ramach zapewniania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych usługobiorcy.

 

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Przychodni AMODENT

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017