Cennik wybranych produktów rehabilitacyjnych

Zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych. Na miej­scu ofe­ru­je­my pod­sta­wo­we ar­ty­ku­ły me­dycz­ne i re­ha­bi­li­ta­cyj­ne.

Sklepy stacjonarne znajdziesz w Przychodniach:

  • ul. Paderewskiego 13,
  • ul. Skoroszewska 11 lok. U12–15,
  • ul. Skoroszewska 7 lok. U1.