• Poradnia Ginekologiczna

  Poradnia Ginekologiczna

  Cytologia programowa

  0 zł

  Konsultacja lekarza ginekologa

  220 zł

  pacjentka nieciężarna
  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza ginekologa

  240 zł

  pacjentka do 10 Hbd (ciąża pojedyncza i mnoga) z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza ginekologa

  340 zł

  do 10 Hbd (ciąża mnoga) z badaniem USG

  Konsultacja lekarza ginekologa

  320 zł

  pacjentka nieciężarna lub do 10 Hbd (ciąża pojedyncza) z badaniem USG

  Konsultacja lekarza ginekologa

  300 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży mnogiej)

  Konsultacja lekarza ginekologa

  240 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży pojedynczej)

  Konsultacja lekarza ginekologa

  360 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży pojedynczej) z badaniem USG

  Konsultacja lekarza ginekologa

  460 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży mnogiej) z badaniem USG

 • Poradnia Internistyczna

  Poradnia Internistyczna

  Konsultacja lekarza internisty

  180 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza internisty

  80 zł

  zaświadczenie do szczepienia

 • Poradnia Kardiologiczna

  Poradnia Kardiologiczna

  EKG spoczynkowe badanie bez konsultacji lekarskiej

  50 zł

  Holter EKG 24h badanie bez konsultacji lekarskiej

  250 zł

  Holter ciśnieniowy 24h badanie bez konsultacji lekarskiej

  200 zł

  Konsultacja lekarza kardiologa

  220 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza kardiologa

  400 zł

  z badaniem Echo serca

  Konsultacja lekarza kardiologa

  250 zł

  z EKG spoczynkowym i z opisem lekarza

 • Poradnia Otolaryngologiczna

  Poradnia Laryngologiczna

  Konsultacja lekarza laryngologa

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Krwawienie z nosa

  100 – 150 zł

  Krwawienie z nosa – postępowanie zachowawcze (tamponada przednia/tylna) możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Płukanie uszu

  80 zł

  Płukanie uszu możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej

  60 zł

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej bez leku możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej

  80 zł

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej z lekiem możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła

  100 – 150 zł

  Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Usuwanie woskowiny usznej

  80 zł

  Usuwanie woskowiny usznej możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Założenie opatrunku ucho/nos

  100 – 150 zł

  Założenie opatrunku ucho/nos możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

 • Poradnia Okulistyczna

  Poradnia Okulistyczna

  Konsultacja lekarza okulisty

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Płukanie dróg łzowych

  80 zł

  Płukanie dróg łzowych możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Usunięcie ciała obcego

  100 – 200 zł

  Usunięcie ciała obcego możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

 • Poradnia Urologiczna

  Poradnia Urologiczna

  Konsultacja lekarza urologa

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Założenie/usunięcie cewnika

  80 zł

  Założenie/usunięcie cewnika 
możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

 • Poradnia Rehabilitacyjna

  Poradnia Rehabilitacyjna

  Konsultacja lekarz rehabilitant

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

 • Poradnia Diabetologiczna

  Poradnia Diabetologiczna

  Konsultacja lekarza diabetologa

  220 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

 • Poradnia Endokrynologiczna dla kobiet

  Poradnia Endokrynologiczna dla kobiet

  Konsultacje lekarza endokrynologa – dla kobiet

  250 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

 • Poradnia Ginekologiczna

  Poradnia Ginekologiczna

  Cytologia

  80 zł

  Cytologia programowa

  0 zł

  Konsultacja lekarza ginekologa

  220 zł

  pacjentka nieciężarna
  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza ginekologa

  320 zł

  pacjentka nieciężarna lub do 10 Hbd (ciąża pojedyncza) z badaniem USG

  Konsultacja lekarza ginekologa

  240 zł

  pacjentka do 10 Hbd (ciąża pojedyncza i mnoga) z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza ginekologa

  340 zł

  do 10 Hbd (ciąża mnoga) z badaniem USG

  Konsultacja lekarza ginekologa

  240 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży pojedynczej)

  Konsultacja lekarza ginekologa

  300 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży mnogiej)

  Konsultacja lekarza ginekologa

  460 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży mnogiej) z badaniem USG

  Konsultacja lekarza ginekologa

  360 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży pojedynczej) z badaniem USG

 • Poradnia Kardiologiczna

  Poradnia Kardiologiczna

  Konsultacja lekarza kardiologa

  220 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza kardiologa

  250 zł

  z EKG spoczynkowym i z opisem lekarza

 • Poradnia Urologiczna

  Poradnia Urologiczna

  Konsultacja lekarza urologa

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Założenie/usunięcie cewnika

  80 zł

  Założenie/usunięcie cewnika 
możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

 • Poradnia Rehabilitacyjna

  Poradnia Rehabilitacyjna

  Konsultacja lekarz rehabilitant

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

 • Poradnia Diabetologiczna

  Poradnia Diabetologiczna

  Konsultacja lekarza diabetologa

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

 • Poradnia Ginekologiczna

  Poradnia Ginekologiczna

  Cytologia

  80 zł

  Cytologia programowa

  0 zł

  Konsultacja lekarza ginekologa

  220 zł

  pacjentka nieciężarna
  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza ginekologa

  240 zł

  pacjentka do 10 Hbd (ciąża pojedyncza i mnoga) z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza ginekologa

  320 zł

  pacjentka nieciężarna lub do 10 Hbd (ciąża pojedyncza) z badaniem USG

  Konsultacja lekarza ginekologa

  240 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży pojedynczej)

  Konsultacja lekarza ginekologa

  300 zł

  pacjentka ciężarna powyżej 10Hbd (prowadzenie ciąży mnogiej)

 • Poradnia Internistyczna

  Poradnia Internistyczna

  Konsultacja lekarza internisty

  80 zł

  zaświadczenie do szczepienia

  Konsultacja lekarza internisty

  180 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

 • Poradnia Kardiologiczna

  Poradnia Kardiologiczna

  Konsultacja lekarza kardiologa

  220 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Konsultacja lekarza kardiologa

  250 zł

  z EKG spoczynkowym i z opisem lekarza

 • Poradnia Otolaryngologiczna

  Poradnia Laryngologiczna

  Konsultacja lekarza laryngologa

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Krwawienie z nosa

  100 – 150 zł

  Krwawienie z nosa – postępowanie zachowawcze (tamponada przednia/tylna) możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Płukanie uszu

  80 zł

  Płukanie uszu możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej

  60 zł

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej bez leku możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej

  80 zł

  Przedmuchiwanie trąbki słuchowej z lekiem możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła

  100 – 150 zł

  Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Usuwanie woskowiny usznej

  80 zł

  Usuwanie woskowiny usznej możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Założenie opatrunku ucho/nos

  100 – 150 zł

  Założenie opatrunku ucho/nos możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

 • Poradnia Okulistyczna

  Poradnia Okulistyczna

  Konsultacja lekarza okulisty

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Płukanie dróg łzowych

  80 zł

  Płukanie dróg łzowych możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

  Usunięcie ciała obcego

  100 – 200 zł

  Usunięcie ciała obcego możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

 • Poradnia Urologiczna

  Poradnia Urologiczna

  Konsultacja lekarza urologa

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

  Założenie/usunięcie cewnika

  80 zł

  Założenie/usunięcie cewnika 
możliwe wyłącznie po konsultacji lekarskiej, która nie jest wliczona w cenę zabiegu

 • Poradnia Rehabilitacyjna

  Poradnia Rehabilitacyjna

  Konsultacja lekarz rehabilitant

  200 zł

  z wypisaniem recepty, zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia

   .    

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2023.03.01