Czym jest terapia PRP?
Krew pobraną od pacjenta, podobnie jak w przypadku badań analitycznych, poddaje się dwukrotnemu odwirowaniu. Z uzyskanego preparatu pobiera się osocze bogatopłytkowe oraz „kożuszek” zawierający płytki krwi i krwinki białe.
PRP zawiera bioaktywne białka odpowiedzialne za regulację zróżnicowania komórek, stymulowanie ich aktywności oraz czynniki wzrostu. Osocze bogatopłytkowe wstrzykuje się miejscowo od 1 do 3 razy, w zależności od długości trwania stanu chorobowego.
Aby zwiększyć powodzenie kuracji zaleca się dodatkowo leczenie fizjoterapeutyczne. Warto zauważyć, że po podaniu PRP może wystąpić bolesność, której nie wolno tłumić lekami przeciwzapalnymi.

Czy terapia jest bezpieczna?
Leczenie chorób przy pomocy PRP jest bezpieczne, daje minimalne ryzyko działań niepożądanych i powikłań. Stosuje się własne składniki krwi dlatego taka metoda polecana jest dla osób z alergiami lub którzy nie chcą stosować substancji syntetycznych.

Co to jest PRP?
Z angielskiego Platelet Rich Plasma (PRP), czyli osocze bogatopłytkowe. Uzyskuje się z własnej krwi podczas odpowiedniego jej wirowania. Płytki krwi oraz związane z nimi czynniki wzrostu poprawiają syntezę kolagenu (zawarty jest w mięśniach, ścięgnach oraz stawach) oraz stymulują angiogenezę. W ten sposób można poprawić i przyśpieszyć gojenie ran tkanek miękkich oraz kości.


Główne wskazania do zabiegu: 

– choroba zwyrodnieniowa stawów,
– stany pourazowe,
– uszkodzenia łąkotek,
– uszkodzenia więzadeł pobocznych i krzyżowych,
– uszkodzenia ścięgna Achillesa,
– ostroga piętowa,
– uszkodzenia barku,
– zespoły bólowe kręgosłupa,
– łokieć tenisisty,
– łokieć golfisty.


Główne przeciwwskazania do stosowania PRP:

Bezwzględne:
– zespół zaburzeń czynności płytek krwi,
– krytyczna trombocytopenia,
– posocznica,
– miejscowa infekcja w miejscu zabiegu,
– brak stabilności hemodynamicznej
– choroby nowotworowe

Względne:
– stosowanie NLPZ w ciągu 48 godzin od zabiegu,
– układowe stosowanie kortykosteroidów w ciągu 2 tygodni,
– wstrzyknięcie kortykosteroidów w miejscu leczenia w ciągu 1 miesiąca,
– przebyta ostatnio gorączka lub choroba,
– nowotwory – w szczególności hematologiczny lub kości,
– palenie tytoniu,
– liczba płytek krwi <105/ul,
– HGB < 10 g/dl