Kinezyterapia

Kinezyterapia to leczenie ruchem (usprawniające ćwiczenia lecznicze).

Ruch i ćwiczenia ruchowe jako bodźce naturalne potrafią oddziaływać na cały nasz organizm, wpływają korzystnie na czynności wszystkich jego narządów i tym samym mają możność zwiększyć lub przywrócić choremu pełną sprawność.

Ćwiczenia mają zasadniczy wpływ na zakres ruchu w stawie (kształtują powierzchnie stawowe), na mięśnie -zwiększając ich siłę i masę. Rozwijają zdolność reagowania na bodźce układu nerwowego, kształtują postawę ciała. Poprzez ćwiczenia i ruch praca mięśni wpływa dodatnio na wydolność obwodowego układu krążenia.

W Przychodni AMODENT dobieramy kompleksowe programy rehabilitacyjne do indywidualnych potrzeb pacjenta, dostosowane do rodzaju schorzenia.

Zachęcamy Państwa do wykonywania ĆWICZEŃ INDYWIDUALNYCH na naszej sali rehabilitacyjnej pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów w przypadkach: chorób narządów ruchu, reumatycznych, neurologicznych, stanów pourazowych, w wadach postawy.

Ćwiczenia indywidualne prowadzone są nowoczesnymi i sprawdzonymi metodami terapeutycznymi m.in.:

 • metodą PNF,
 • terapią manualną,
 • neuromobilizacją,
 • kinesiotapingiem.

Proponujemy Państwu również inne ćwiczenia, m.in.:

 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia czynno-bierne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia oporowe w odciążeniu,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia oporowe,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • wyciągi kręgosłupa.

Cennik

 • Kinezyterapia

  Kinezyterapia

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – 10 zabiegów

  250 zł

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – 5 zabiegów

  140 zł

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – jeden zabieg

  30 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – 10 zabiegów

  600 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – 5 zabiegów

  350 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – jeden zabieg

  80 zł

  Kinesio Taping® – 2 okolice

  80 zł

  Kinesio Taping® – jedna okolica

  60 zł

  Kinesio Taping® – po zabiegach komercyjnych

  35 zł

  Terapia indywidualna (45 minut) – 10 zabiegów

  1000 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Terapia indywidualna (45 minut) – 5 zabiegów

  550 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Terapia indywidualna (45 minut) – jeden zabieg

  120 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – 10 zabiegów

  300 zł

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – 5 zabiegów

  160 zł

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – jeden zabieg

  35 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – 10 zabiegów

  300 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – 5 zabiegów

  160 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – jeden zabieg

  35 zł
 • Kinezyterapia

  Kinezyterapia

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – 10 zabiegów

  250 zł

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – 5 zabiegów

  140 zł

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – jeden zabieg

  30 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – 10 zabiegów

  600 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – 5 zabiegów

  350 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – jeden zabieg

  80 zł

  Kinesio Taping® – 2 okolice

  80 zł

  Kinesio Taping® – jedna okolica

  60 zł

  Kinesio Taping® – po zabiegach komercyjnych

  35 zł

  Terapia indywidualna (45 minut) – 10 zabiegów

  1000 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – 10 zabiegów

  800 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Terapia indywidualna (45 minut) – 5 zabiegów

  550 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – 5 zabiegów

  450 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Terapia indywidualna (45 minut) – jeden zabieg

  120 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – jeden zabieg

  100 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – 10 zabiegów

  300 zł

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – 5 zabiegów

  160 zł

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – jeden zabieg

  35 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – 10 zabiegów

  300 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – 5 zabiegów

  160 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – jeden zabieg

  35 zł
 • Kinezyterapia

  Kinezyterapia

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – 10 zabiegów

  250 zł

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – 5 zabiegów

  140 zł

  Ćwiczenia grupowe – minimum 3 osoby (40 minut) – jeden zabieg

  30 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Ćwiczenia na przyrządach (30 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – 10 zabiegów

  150 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – 5 zabiegów

  80 zł

  Ćwiczenia w odciążeniu (15 minut) – jeden zabieg

  20 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – 10 zabiegów

  600 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – 5 zabiegów

  315 zł

  Instruktaż ćwiczeń leczniczych (45 minut) – jeden zabieg

  65 zł

  Kinesio Taping® – 2 okolice

  70 zł

  Kinesio Taping® – jedna okolica

  50 zł

  Kinesio Taping® – po zabiegach komercyjnych

  35 zł

  Terapia indywidualna (45 minut) – 10 zabiegów

  850 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – 10 zabiegów

  700 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Terapia indywidualna (45 minut) – 5 zabiegów

  440 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – 5 zabiegów

  365 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Terapia indywidualna (45 minut) – jeden zabieg

  90 zł

  według metod specjalnych m.in. PNF, McKenzie, Cyriax

  Terapia indywidualna (45 minut) – jeden zabieg

  75 zł

  korekcja wad postawy i stóp

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – 10 zabiegów

  300 zł

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – 5 zabiegów

  160 zł

  Wyciąg kręgosłupa szyjnego (10 – 15 minut) – jeden zabieg

  35 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – 10 zabiegów

  300 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – 5 zabiegów

  160 zł

  Wyciąg lędźwiowy (20 – 30 minut) – jeden zabieg

  35 zł

Wybrane pozycje z cennika stomatologicznego

Powyż­szy cen­nik ma cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyjny i rekla­mowy. Infor­ma­cje w nim zawarte nie są praw­nie wią­żące i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 § 1 Kodeksu cywil­nego. Przy­chodnia Amo­dent nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ich dokład­ność, kom­plet­ność i spo­sób wyko­rzy­sta­nia.
Cen­nika tego nie należy wyko­rzy­sty­wać ani opie­rać się na nim w zastęp­stwie infor­ma­cji dostęp­nych u leka­rzy Przy­chodni Amo­dent. Tylko leka­rze Przy­chodni Amo­dent mogą udzie­lić peł­nej i rze­tel­nej infor­ma­cji na temat zakresu oraz kosztu lecze­nia. Nie każdy przy­pa­dek kli­niczny można ująć w cen­niku.
Przy­chodnia Amo­dent zastrzega sobie prawo wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szym cen­niku w dowol­nym cza­sie i bez uprze­dze­nia. Wszel­kie znaki towa­rowe, logo, znaki usłu­gowe, itp. zawarte w niniej­szym cen­niku sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­alną Przy­chodni Amo­dent lub osób trze­cich. Ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie i/lub roz­po­wszech­nia­nie bez uprzed­niej zgody wła­ści­wego podmiotu jest nie­do­zwo­lone.

Cennik zatwierdzony przez Dyrekcję AMODENT

Obowiązuje od 2019.04.01