Metoda MDT McKenzie

Metoda MDT McKenzie – mechaniczna diagnoza i terapia zespołów bólowych kręgosłupa. Polega na dokładnym diagnozowaniu poprzez zebranie obszernego wywiadu na temat objawów i ich zmienności podczas wykonywania poszczególnych ruchów i czynności dnia codziennego. Na tej podstawie dochodzi do ustalenia jaki czynnik wywołuje dolegliwości? Czy jest to czynnik mechaniczny (przeciążenie, zablokowanie), czy chemiczny (zapalenie). Po znalezieniu odpowiedzi na to pytanie i przeprowadzeniu szeregu testów ruchowych dochodzi do ustalenia tzw. preferencji kierunkowej i doboru odpowiednich procedur ruchowych, które systematycznie powtarzane, w krótkim czasie doprowadzą do poprawy zarówno objawów bólowych jak i funkcji ruchowej. Częścią nieodłączną metody jest edukacja pacjenta, która pozwoli mu zrozumieć mechanizmy zaburzenia i konsekwentnie kontynuować terapię. A także poradzić sobie samemu w razie wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.