Zamów receptę POZ

Zamów receptę POZ


UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU RECEPTY

Odbiór recepty w placówce:


Receptę odbiorę osobiście

Upoważniam Pana/Panią do odbioru mojej recepty:Oświadczam, że na dzień realizacji zamówienia na receptę ................................................. (wypełnia placówka medyczna) nie mam realizowanych świadczeń medycznych w lecznictwie szpitalnym stacjonarnym. W przeciwnym razie zobowiązuję się do pokrycia kosztów wg. obowiązującego cennika AMODENT.

Uwaga:

Formularz należy wysłać oraz wydrukowany podpisać. Osoba zgłaszająca się po receptę musi przynieść podpisany formularz.