Elektroterapia

GALWANIZACJA

Galwanizacja jest zabiegiem elektroleczniczym, w którym wykorzystuje się prąd stały.

Efekt terapeutyczny:

Działanie lecznicze galwanizacji związane jest z różnym sposobem ułożenia elektrod.

W zależności od metod można uzyskać zmniejszenie lub zwiększenie pobudliwości nerwów, działa także przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Wskazania:

 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • dyskopatie,
 • przewlekłe zapalenie nerwów,
 • porażenie wiotkie,
 • zaburzenia krążenia obwodowego.

JONOFOREZA

Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek wskazanego leku w postaci roztworu wodnego lub żelu bądź maści za pomocą prądu stałego.

Zastosowanie tej metody leczenia ułatwia wchłanianie leku w chorobowo zmienioną tkankę (prąd wywołuje zwiększenie ukrwienia skóry a tym samym wnikanie cząsteczek leku do tkanki).

W zabiegu stosowane są najczęściej leki o działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym, rozszerzającym naczynia krwionośne, rozmiękczającym tkankę bliznowatą.

Wskazania:

 • stany zapalne w obrębie stawów,
 • zespoły bólowe różnego pochodzenia,
 • wzmożone napięcie mięśni i przykurcze,
 • obwodowe zaburzenia naczynioruchowe,
 • utrudniony zrost kości.

DIADYNAMIK

Prądy diadynamiczne zwane inaczej prądami Bernarda, powstały w wyniku nałożenia jednopołówkowego wyprostowanego prądu sinusoidalnego zmiennego na przebieg prądu stałego.

Efekt terapeutyczny:

W zależności od wykorzystania jednego z prądów o różnej częstotliwości uzyskujemy działanie:

 • przeciwbólowe,
 • obniżenie napięcia mięśni,
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych,
 • przyrost masy mięśniowej.

Prądy wykorzystuje się również do wykonywania elektrosymulacji mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych, np. niedowłady lub zaniki mięśni z nieczynności.

PRĄDY INTERFERENCYJNE

Są to prądy średniej częstotliwości, modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością. Powstają w wyniku interferencji w tkankach dwóch prądów przemiennych średniej częstotliwości o przebiegu sinusoidalnym, których częstotliwości mało różnią się od siebie.

Efekt terapeutyczny:

 • działają przeciwbólowo,
 • pobudzają do skurczu mięśnie szkieletowe,
 • rozszerzają naczynia krwionośne, a w związku z tym usprawniają krążenie obwodowe,
 • wpływają na autonomiczny układ nerwowy,
 • usprawniają procesy odżywcze i przemianę materii tkanek,
 • zmniejszają napięcie współczulnego układu nerwowego.

Wskazania:

 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa i stawów kończyn,
 • nerwobóle,
 • zapalenia okołostawowe,
 • stany po urazach narządu ruchu,
 • zespoły naczyniowe,
 • migrena,
 • samorodna sinica kończyn.

PRĄDY TENS

Prądy średniej i wysokiej częstotliwości silnie działające przeciwbólowo.

Działanie przeciwbólowe oparte jest na wygaszaniu bólu przez stymulację nerwów (z angielskiego TENS).

Zabieg stosowany w leczeniu:

 • zespołów bólowych mięśni,
 • zespołów bólowych kręgosłupa i stawów,
 • nerwobólów.

PRĄDY KOTZ’A

Trening zdrowych mięśni za pomocą stymulacji prądem średniej częstotliwości.

Prądy Kotz`a stosowane są często zarówno w rehabilitacji, jak i w odnowie biologicznej i sporcie jako metoda wspomagania treningu siłowego lub wytrzymałościowego mięśni. Prąd ten nie ma zastosowania w terapii mięśni z uszkodzonym przewodzeniem nerwowym.

PRĄDY TRÄBERTA (UR)

Prądy charakteryzujące się silnym działaniem na wybrane struktury układu nerwowego. Poprzez działanie prądów Träberta na układ nerwowy uzyskuje się na drodze odruchu poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek również w przypadkach zaburzeń krążenia obwodowego. Może wpływać na zmniejszenie bólu i rozluźnienie mięśni w obrębie kończyn.

Zabieg stosowany w leczeniu:

 • nerwobólów,
 • zespołów niedokrwiennych kończyn,
 • wspomaganie w leczeniu trudno gojących się ran.

ELEKTROSTYMULACJA

Pobudzanie mięśni za pomocą impulsowego prądu elektrycznego.

Zabieg wywołuje kontrolowany skurcz mięśnia z pominięciem części lub całego układu nerwowego odpowiedzialnego za skurcz w prawidłowych warunkach.

Znajduje szerokie zastosowanie w chorobach neurologicznych, gdy przewodzenie impulsów nerwowych do mięśni jest zaburzone.

Zabieg stosowany w leczeniu:

 • osłabienia siły mięśni,
 • częściowych uszkodzeń nerwów obwodowych,
 • zaników mięśniowych,
 • wtórnych efektów porażeń wiotkich mięśni.

TONOLIZA

Tonoliza to rytmiczna, naprzemienna elektrostymulacja mięśni porażonych spastycznie i mięśni antagonistycznych. Stosowana w celu rozluźnienia nadmiernego napięcia i przywrócenia fizjologicznej równowagi mięśniowej. Wykorzystywana w rehabilitacji osób po urazach i udarach mózgu, ze stwardnieniem rozsianym i porażeniem mózgowym dziecięcym.