Open/Close Menu Nowoczesne, wielospecjalistyczne placówki medyczne

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie Państwa i Nasze zmieniamy zasady funkcjonowania Poradni Rehabilitacyjnej.

Zasady zapisu do Lekarza Rehabilitacji:

Kontynuujemy zapisy do lekarzy zarówno na NFZ jak i na wizyty komercyjne. Zgodnie z Polityką Prywatności i dla bezpieczeństwa Państwa danych osobowych możliwość zapisu na wizytę lekarską odbywa się poprzez:


Zasady zapisu na Zabiegi Fizjoterapeutyczne:
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne można zarejestrować w następujący sposób:
  • telefonicznie w godzinach pracy przychodni, po czym w ciągu 14 dniu należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w placówce oryginał skierowania, w przeciwnym wypadku rezerwacja telefoniczna traci ważność i zostaje usunięta;
  • po teleporadzie u naszego lekarza rehabilitacji w ciągu 7 dni z pacjentem skontaktuje się telefonicznie fizjoterapeuta. Jeśli zaproponowany termin nie odpowiada pacjentowi lub jest konieczność, aby zabiegi odbyły się w innej placówce, odbiór skierowania będzie możliwy wyłącznie w ustalonym podczas rozmowy telefonicznej terminie;
  • osobiście, jedynie jeśli lekarz rehabilitacji podczas teleporady stwierdzi, że konieczne jest aby pacjent stawił się w placówce. Zapis odbywa się osobiście w poradni rehabilitacji, niezwłocznie po wyjściu z gabinetu lekarskiego.

Zasady przyjęć w Poradni Rehabilitacyjnej oraz na Zabiegi Fizjoterapeutyczne:

Prosimy o oczekiwanie na kontakt z naszej strony, będziemy udzielać teleporad oraz zapraszać Państwa na wizyty stacjonarne oraz zabiegi fizjoterapeutyczne za zgodą lekarza/fizjoterapeuty.

Każdy z pacjentów zgłaszający się do placówki będzie musiał wypełnić oświadczenie dotyczącym ryzyka zarażenia się patogenami oraz wywiad epidemiologiczny. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja, czy wizyta może się odbyć. W przypadku osób powyżej 65 rż. i obciążonych innymi chorobami zabiegi nie przepadną, będą realizowane w późniejszym terminie, kiedy ryzyko związane z zarażeniem będzie niższe.

Kolejność i termin przyjęć:

Realizację świadczeń zaczynamy od tego momentu kolejki, w którym przerwaliśmy przyjęcia pacjentów, tym samym późniejsze terminy ulegną przesunięciu. Kontynuujemy trzy rodzaje kolejek: pilną, stabilną oraz pacjentów z orzeczoną niepełnosprawnością. W związku z wprowadzeniem specjalnych procedur i zmniejszeniem ilości pacjentów równocześnie przebywających w placówce, czas oczekiwanie na realizację swoich zabiegów wydłuży się.

  • Będziemy sami kontaktować się w celu ustalenia nowego terminu zgodnie z harmonogramem.
  • Nie ma możliwości przekładania wizyt/turnusów na inne terminy, niż te które wynikają z harmonogramu przyjęcia.
  • Pacjent, który nie zgłasza się lub rezygnuje z ustalonego wcześniej terminu, może zostać ponownie zapisany na koniec kolejki osób oczekujących z nowym skierowaniem.

Przypominamy, że w przypadku wizyt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązują kolejki osób oczekujących (codzienny raport do NFZ) oraz miesięczne limity punktów do lekarza oraz na zabiegi. Nowi pacjenci oraz ci, którzy zrezygnowali zostają zapisani na koniec kolejki osób oczekujących. Teleporady oraz wizyty stacjonarne będą realizowane wyłącznie zgodnie z harmonogramem przyjęć oraz z dostępnością lekarzy oraz fizjoterapeutów.

Zasady wizyty w placówce:

Po potwierdzeniu telefonicznie wizyty w placówce, należy zapoznać się z instrukcją przyjęcia na wizytę w okresie trwania epidemii oraz zgłosić się z podpisanym oświadczeniem dotyczącym ryzyka zarażenia się patogenami. W placówce zostanie dokonany pomiar temperatury.

Instrukcja do pobrania     Oświadczenie do pobrania.

Które zabiegi nie będą realizowane:

Zgodnie z zaleceniami Krajowej Izby Fizjoterapeutów ilość zabiegów, które skupiają większą liczbę pacjentów w jednym miejscu lub wymagają użycia niektórych urządzeń jak np. sprzętu w hydroterapii zostaną zawieszone. Ze względu na dłuższy proces dezynfekcji pomieszczenia ilość masaży zostanie ograniczona.

Czy wizyta w placówce Amodent jest bezpieczna?

Bezpieczeństwo naszych pacjentów zawsze było i jest naszym priorytetem. Zastosowaliśmy się do wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, żeby ograniczyć ryzyko zakażenia patogenami, ale nie da się go w warunkach fizjoterapii ambulatoryjnej wyeliminować w 100%. Fizjoterapeutów, tak jak i innych pracowników sektora ochrony zdrowia, obowiązuje ścisłe przestrzeganie rygorów sanitarnych. Opracowaliśmy Księgę postępowania w placówce medycznej w czasie trwania epidemii i stanu zagrożenia na podstawie rekomendacji i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Wszyscy pracownicy przeszli dodatkowe szkolenie w celu wypracowania najbezpieczniejszego algorytmu postępowania. Pacjenci są zobowiązani do noszenie maseczek szczelnie zakrywających usta i nos, dezynfekcji rąk oraz noszenia rękawiczek jednorazowych na terenie placówki. Osoby zgłaszające się na wizytę muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz podpisać oświadczenie dotyczące ryzyka zakażenia się patogenami. Każdy pacjent będzie miał mierzoną temperaturę. Zmianie uległa także organizacja przyjęć w taki sposób, by ograniczyć kontakt pacjentów z różnych turnusów. Prosimy o punktualne przychodzenie na swoje wizyty oraz stosowanie się do poleceń personelu. Fizjoterapeuci są podzieleni na zmiany, które ze sobą się nie spotykają. Stosujemy środki do dezynfekcji wyłącznie sprawdzonych producentów oraz naświetlanie pomieszczeń lampami UV typu C.

Z poważaniem,
Dyrekcja Przychodni AMODENT

CategoryAktualności

Treść serwisu prawnie chroniona © Amodent Przychodnia 2017